بوی تند ادرار در نوزادان، نشانه چیست؟

نوزاد 6 ماهه ام غذای کمکی می خورد و ادرارش بد بو است. چرا؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دختر 6 ماهه ام با وزن تولد ۳۱۰۰ و وزن کنونی ۶۳۰۰ طبق تجویز پزشک یک ماهه که غذای کمکی رو شروع کرده. از شیر خودم تغذیه می کنه. حدودا ده روزی می شه که ادرارش زرد رنگ و خیلی بدبو و ذرات کریستالی مانند روی پاها و توی پوشک اش می بینم. تا جایی که توجه کردم موقع ادرار سوزش نداره. آب بدنش کمه یا عفونت ادرای داره ؟ روزانه چقدر آب جوشیده سرد شده باید بخوره؟
 
پاسخ محمد حسن خسروی فارسانی، متخصص اطفال:
این حالات نوزاد شما بیشتر ناشی از کم آبی بدن او است ولی با توجه به بد بو بودن ادرار توصیه می شود آزمایش ادرار جهت اطمینان گرفته شود. در خصوص میزان آب، بسته به دمای هوا مصرف آب متفاوت است. روزانه 4 تا 5 نوبت به میزانی که نوزاد تمایل دارد با قاشق به او آب دهید اگر علیرغم مصرف آب ذرات کریستالی باز هم مکررا دیده شد، توصیه می شود سونوگرافی از کلیه ها به عمل آید.