مدفوع بدبوی نوزاد، تغذیه علت آن است؟

مدتی است که مدفوع نوزادم بوی شدید می دهد. آیا به علت غذا خوردنش است؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من نوزاد 8 ماهه دارم با وزن 7 و 200 گرم که دندان هایش را در حال بیرون آوردن است. خیلی جیغ می کشد و گاهی احساس می کنم تب دارد. شیر خودم را می خورد. چه کنم؟ در ضمن مدتی است که مدفوع بوی شدید می دهد. آیا به علت غذا خوردنش است؟

پاسخ از دکتر علی اصغر حلیمی، متخصص اطفال:
برای تب فرزندتان می توانید درجه بگذارید تا ببینید تب دارد یا خیر. از 37.3 به بالا نشانه تب داشتن بچه است. شما باید لثه فرزندتان را تمیز بشورید و دست هایتان را به لثه های او مالش دهید. در صورتی که درد داشته باشد با این مالش بهتر می شود. ممکن است بوی شدید مدفوع فرزندتان به علت غذا خوردنش باشد اما اگر خیلی شدید است بهتر است که یک آزمایش مدفوع بدهید تا اگر عفونتی وجود داشت، مشخص و درمان شود.