مقدار قند در بارداری، چقدر باشه نرماله؟

هفته 28 بارداری هستم. قندم از 117 به 182 رسیده. باید چکار کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من هفته 28 بارداری هستم .قند ناشتا 81 و قند بعد از یک ساعت 182 شده است. درصورتیکه دو هفته قبل قند بعد از 1 ساعتم 117 بوده. علت این افزایش چی می تونه باشه؟ آیا نیاز هست آزمایش رو تکرار کنم؟
 
پاسخ زهره حاجی واحدی، کارشاس مامایی:
دوست عزیز، شما باید آزمایش قند را صبح ناشتا، یک ساعت بعد از ناهار و یک ساعت بعد از شام  تکرار کنید. اگر بعد تکرار مجددا همین عدد بود باید از نظر دیابت بارداری هم چک شوید. به متخصص تغدیه مراجعه کنید تا رژیم دیابت بارداری را به شما بدهد و طبق همان رفتار کنید. این عدد قند بارداری برای شما بالا است.