زیاد شدن خواب نوزاد، جای نگرانی دارد؟

دکتر نوزاد دو ماه داره. خوابش زیاد شده و دفعات شیر خوردنش کم شده. چکار کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دکتر نوزاد دو ماه داره. خوابش زیاد شده و دفعات شیر خوردنش کم شده. چکار کنم؟
 
پاسخ دکتر احمدرضا فرسار، متخصص کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی:
 مادر عزیز در سنین پایین خواب شیرخوار زیاد است. برای شیرخوردن نوزاد، منحنی رشد باید بررسی شود. اگر رشدش خوب است کم شیرخوردن مساله نیست، تحت نظر متخصص باشید.