وزن نگرفتن نوزاد، منجر به اختلال مغزی میشه؟

گفته بودید اگر نوزاد خوب شیر نخورد و خوب وزن نگیرد، دچار مشکلات مغزی می شود.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: گفته بودید اگر نوزاد خوب شیر نخورد و خوب وزن نگیرد، دچار مشکلات مغزی می شود. چه مشکل مغزی ایجاد می شود؟
 
پاسخ دکتر محمد شریفی، متخصص اطفال: 
مشکلات مغزی با سرعت برای بچه ایجاد نمی شود. چون چیزی نیست که زود تحت تاثیر قرار بگید. اول رشد وزنی و بعد قدی و بعد مغزی دچار اختلال می شود. در اختلالات مغزی رشد مغز مختل می شود. زمانی که دورسر خوب رشد نمی کند مغز هم به درستی رشد نمی کند و تمام عملکرد مغزی در آن ناحیه مختل می شود.