مدل لباس برای مادران شیرده (2)

مادرانی که نوزاد دارند، بیشتر مواقع، هرکجا که باشند، مجبور می‌شوند، نوزاد خود را شیر دهند و اگر در محیطی غیر از خانه باشند، ممکن است کمی معذب شوند.
پوششی مانند پیش بند
این پوشش که شبیه پیش بند است و بندی برای دور گردن دارد، نوعی پوشش قدیمی است که طرفداران زیادی دارد.

به وسیله این نوع پوشش می توانید هنگام شیر دادن به نوزادتان، او را به راحتی ببینید.
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد

پوشش همه کاره
پوشیدن این نوع روسری که می تواند به راحتی به شکل پوششی مناسب درآید، هنگام شیر دادن به نوزادتان بسیار شیک و زیبا به نظر می آید.

هر زمان هم که به آن نیازی نداشتید، به صورت دستمال گردنی خواستنی، جمع می شود.
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد 

شیک پوش
این پوشش، مناسب مادران شیک پوش و سخت گیر است. آن را به دو شکل می توانید بپوشید و هر وقت که خواستید نوزادتان را شیر بدهید، به صورت پوششی مناسب درآورید.
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد 

بلوز بلند
آیا شیر دادن به نوزادتان در جمع، شما را بسیار معذب می کند. پس این نوع پوشش که درست شبیه یک بلوز است بسیار مناسب تان می باشد.

با این پوشش، هنگام شیر دادن، توجه مردم به شما جلب نخواهد شد.
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد 
 
پوششی برای مادر هنگام شیر دادن نوزاد
منبع: زندگی آنلاین