قطره آد برای نوزادان، خطری دارد؟

من به نوزاد دارم که دختره از 5 روزگی 20 قطره آ+د دادیم. با توجه به اینکه اکثرا میگن از 15 روزگی این قطره باید به نوزاد داده بشه خطری نداره؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: من یه نوزاد دارم که دختره از 5 روزگی 20 قطره آ+د دادیم. با توجه به اینکه اکثرا میگن از 15 روزگی این قطره باید به نوزاد داده بشه آیا خطر یا عواقبی بچه رو تهدید نمی کنه؟

پاسخ دکتر خیرالسان مبینی، متخصص اطفال:
خیر اشکالی وجود ندارد و باید به همین ترتیب عمل می کردید. این کار را تا دو سالگی حتما ادامه دهید.