تعداد دفعات شیردهی به نوزاد، مادران بدانند / صدای دکتر

تعداد دفعات شیردهی به نوزاد بر اساس نیاز نوزاد تنظیم می شود.
تعداد دفعات شیردهی به نوزاد بر اساس نیاز نوزاد تنظیم می شود. اما معمولا بین 8 تا 12 بار در روز است. شیر مادر به آسانی هضم می شود و در 3 هفتگی، 6 هفتگی و 12 هفتگی نوزاد فواصل درخواست شیر مادر ممکن است بیشتر از حالت نرمال باشد.

برای گوش دادن به این فایل صوتی(پادکست) روی دکمه زیر کلیک کنید.
عفونت ادراری در بارداری