نوزاد از کی دندان در میاورد؟

چهار دست پا نمیرود و هنوز دندان در نیاورده است. برای دندان دراوردنش تا کی باید صبر کنم؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان:دخترم با وزن 4.100 و قد 51 به دنیا آمد و در 10 ماهگی 8.800 وزن و قد 75 دارد.از 6 ماهگی نشست و به تازگی هم میخزد. برای چند ثانیه ای هم بدون کمک می ایستد..اما چهار دست پا نمیرود و هنوز دندان در نیاورده است. برای دندان دراوردنش تا کی باید صبر کنم؟

پاسخ دکتر سعیده فراتی، متخصص اطفال:
دوست عزیز برای دندان درآوردن تا 13 ماهگی فرصت دارد، گاهی بعضی از بچه ها به سینه خیز رفتن تمایلی ندارند ولی ممکن است تو حالت نشسته خودش را بکشد و بعد یواش یواش راه برود. مشکلی حرکتی وجود ندارد، جای نگرانی نیست.