ایجاد آرامش در نوزاد، وقت خواب

جای خواب نوزاد نباید در معرض مستقیم نور خورشید و یا جریان هوا باشد.
خوابیدن و آرامش نوزاد
نوزاد در روزهای اول بیشتر می خوابد. پس از دوهفته خواب نوزاد بین 18-16 ساعت در شبانه روز میشود.

- جای خواب نوزاد نباید در معرض مستقیم نور خورشید و یا جریان هوا باشد.

- جای خواب نوزاد نباید خیلی نرم و یا سفت باشد

- بالش نوزاد بسیار نازک و کم حجم باشد

- نوزاد را روی شکم نخوابانید بهترین شیوه به پهلو قرار دادن اوست

روش هایی موثر برای آرامش دادن به نوزاد
-  صداها می توانند آرامبخش باشند. صداهای ثابت و یکسان و تکرار شونده مثل جارو برقی، پنکه، آب در جریان (همه اینها شبیه صداهای داخل رحم می باشند) .
 
-  قدم زدن و پیاده روی در بیرون از منزل در هوای آزاد

- سوار شدن به اتومبیل – صدای قطعات مختلف ایجاد آرامش در کودک می کند به طوریکه اغلب کودکان در ماشین بخواب می روند.

- حرکت و تکان خوردن یک تاب

-  حمام کردن

- تکان دادن ملایم و نوازش کردن.

4056
کد: 134737
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha