علت زردی در نوزاد، گرم نگه داشتن اوست؟

از قدیم الایام در باور ایرانی بوده که وقتی نوزاد به دنیا می آید بایستی او را گرم نگه داشت...
از قدیم الایام در باور ایرانی بوده که وقتی نوزاد به دنیا می آید بایستی او را گرم نگه داشت، و بیشتر به اون لباس پوشاند، اما قابل توجه است که بدانید این عمل موجب تشدید زردی در بین نوزادان می گردد. شایعترین علتی که یک نوزاد مبتلا به بیماری زردی میشود، ناسازگاری گروه خونی A به O است. یعنی گروه خونی بچه متولدشده A یا B باشد، در حالی که گروه خونی مادر O باشد. علت دیگر ناسازگاری RH مادر و نوزاد است، یعنی بچه دارای RH مثبت و مادر RH منفی باشد. عفونتهای ادراری با کمکاری تیروئید علل دیگر ابتلای کودکان به زردی از نظر این فوق تخصص عفونی کودکان بود. اکثر نوزادان دارای زردی بیمارگونه در روز اول یا دوم تولد مشخص شده و باید حتماً درمان شوند، در غیر اینصورت به مشکلات مغزی دچار میشوند. بیشتر نوزادان ایرانی در روز دوم و سوم زرد میشوند، اما این زردی فیزیولوژی است و در روز چهارم یا پنجم تولد بهطور خودبهخود درمان شده و احتیاج به داروی خاصی ندارند. مادرانی که در دوران بارداری خود خوراکیهایی با طبع گرم میخورند، نوزاد آنها بعد از تولد مبتلا به زردی میشوند، گفت: این باور غلطی است و زردی نوزادان ربطی به تغذیه مادر در دوران بارداری ندارد.
منبع: ایران نی نی