2891
کد: 137202
23 مرداد 1396 - 16:15
این روش نه تنها خطری برای مادر و جنین ندارد، بلکه اکسیژن استنشاقی در رشد جنین مؤثر بوده و روند زایمان را نیز تسریع می بخشد.
راهکارهای گوناگونی برای کاهش درد زایمان طبیعی از جمله بیحسی اپیدورال، زایمان در آب، طب سوزنی و رایحهدرمانی وجود دارد. یکی از راههای نوین که امروزه در کشور ما نیز در برخی از بیمارستانها از آن استفاده میشود، زایمان با گاز انتونوکس است.دکتر سید هادی ثقلینی متخصص بیهوشی بیمارستان رازی شهرستان ماهنشان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهرخانه، گفت: این روش از پنجم دی ماه تاکنون در این بیمارستان با حمایت رئیس بیمارستان انجام شده و از7 تا 8 زن بارداری که تا این تاریخ به این بیمارستان مراجعه کردهاند، تمامی آنها از این روش برای زایمان طبیعی بدون درد خود استفاده کردهاند. آنچه که این مادران در استفاده از روش استنشاق گاز انتونوکس اظهار کردهاند، رضایت از کنترل درد توسط خودشان است.

زایمان بدون درد در اولویت وزارت بهداشت
ثقلینی بیان کرد: از آنجاییکه داشتن زایمان بدون درد در بیمارستانها در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد و جزء اعتبارسنجی بیمارستانهاست، از ابتدای دی ماه سال 92 طرح زایمان بدون درد با استنشاق گاز انتونوکس را در این بیمارستان آغاز کردیم. این روش با استفاده از کپسول و ماسک انجام میشود. بدین صورت که فرد باردار ماسک را جلوی دهان خود قرار میدهد و با نفس کشیدن خاص و عمیق، درد خود را کاهش میدهد و پس از آن مکث کوتاه چند ثانیهای و سپس بازدم آهسته دارد.وی تاکید کرد: در این روش بیمار خود کنترل درد را به عهده دارد و لذا برای او لذتبخش است.

آیا استنشاق گاز برای مادر و جنین ضرر ندارد؟
این متخصص بیهوشی درخصوص عوارض این روش برای مادر و جنین، گفت: این روش نه تنها خطری برای مادر و جنین ندارد، بلکه اکسیژن استنشاقی در رشد جنین مؤثر بوده و روند زایمان را نیز تسریع میبخشد. این گاز از ترکیب اکسیژن و اکسید نیتروژن است و استنشاق آن از زمانیکه مادر وارد فاز فعال زایمان و درد میشود تا پایان زایمان ادامه مییابد. این روش میتواند بین 50 تا 92 درصد درد را کاهش دهد.

بیمار فقط مبلغ 7 هزار تومان برای انجام آن پرداخت میکند
به طورکلی این روش برای کاهش درد مریض های سوختگی شدید استفاده میشود که بیمارستان ماهنشان به تازگی از این روش در زایمان استفاده میکنند. روش فوق یک روش کاملاً جدید در این شهرستان به شمار میرود که بیمارستان رازی توانسته این روش کمهزینه را در این بیمارستان اجرا کند. به گفته ثقلینی این روش برای بیمارستان تنها 2 میلیون تومان هزینه داشته و صرفاً میبایست کپسول و شلنگ مخصوص آن تهیه شود. خوبی این روش این است که تحت پوشش بیمه است و بیمار فقط مبلغ 7 هزار تومان برای انجام آن پرداخت میکند و اگر این روش در بیمارستانها اجرا شود، سودآوری مناسبی به همراه خواهد داشت.  روش سزارین برای زایمان به دلیل عوارض ناشی از بیهوشی و جراحی در اغلب کشورها کنار گذاشته شده و این کشورها به زایمان طبیعی بدون درد روی آوردهاند، اما در کشور ما زنان از روشهای زایمان طبیعی بدون درد بیاطلاع هستند و روش سزارین را به علت فرار از درد، به روش طبیعی ترجیح میدهند. اگر روش زایمان بدون درد با انتونوکس در کشور اطلاعرسانی شود، هم در هزینه صرفهجویی خواهد شد و هم در بحث سلامت از عوارض ناشی از سزارین کاسته میشود.
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: