تقویت اعتماد به نفس کودکان، خیلی نگرانشم!

من را راهنمایی کنید که چگونه اعتماد به نفس پسرم را بالا ببرم؟
سوال:
پسری نه ساله دارم که مشکل اعتماد به نفس داره و نمیتونه حتی تصمیم گیری کنه د رمورد هر کاری.. خیلی نگرانشم .. و متاسفانه باباش حتی کوچکترین همکاری با من نمی کند. لطفا من را راهنمایی کنید که چگونه اعتماد به نفس پسرم را بالا ببرم؟
جواب:
اگر کودکان از عزت نفس قوی برخوردار باشند، برایشان ساده تر خواهد بود که باورهای مثبت را در مورد خودشان شکل دهند و جای خود را در دنیا بیابند. عزت نفس دیدگاهی مثبت از خود است.از هنگام تولد تا شش سالگی، زمان مطلوب برای توسعه عزت نفس است. کودکان باورهای خود در مورد ارزش قایل شدن برای خود را ، بر مبنای درکی که از واکنش ها دریافت می کنند، شکل می دهند.در ادامه نکته های کلیدی که در پرورش مثبت عزت نفس کودکان مؤثر است ارایه می دهم:- تشویق و دلگرمی دادن به کودکان، کمک می کند عزت نفس خود را پرورش دهند.- اگر کودکان از آنچه انجام می دهند خشنود هستند، تشویق به آنان امکان می دهد برای خودشان تصمیم بگیرند. 
در این صورت بی نقص بودن و مقایسه شدن مطرح نیست.- تشویق، کودک را به جلو می راند و باعث می شود که خودش را بپذیرد و برای خود ارزش قایل شود.- به یاد داشته باشید که کودکان سعی می کنند بیاموزند که چگونه یاد بگیرند نه آنکه عملی را بدون نقص انجام دهند.- کودکان را هل ندهید؛ 
بلکه آنان را از طریق تعیین اهداف منطقی، پذیرش تلاشهایشان و تقدیر از پیشرفتهایشان تشویق کنید.- با روشهای زیر به کودکتان نشان دهید که دوستش دارید:* به آنان بگویید که دوست شان دارید* قدرشناسی خود را نشان دهید* آنان را لمس کنید* برای کودکتان وقت صرف کرده و در این مدت تمام توجه تان را به وی معطوف کنید* محترمانه رفتار کنید
منبع: تبیان