انواع آزمایشات دوران بارداری، باید ترسید؟

بچه اولم سندروم داون الان باردارم باید چه آزمایشی انجام بدم؟
سوال:
من بچه اولم سندروم داون الان باردارم باید چه آزمایشی انجام بدم؟

جواب:
شما باید آزمایشات غربالگری را انجام دهید و در صورتیکه نتیجه آنها مشکوک به سندرم داون بود، برای بررسی دقیقتر باید آمنیوسنتز انجام شود که نتیجه آن بطور قطعی ابتلا یا عدم ابتلا به سندرم داون را مشخص میکند.
منبع: تبیان