تولد نوزاد دوقلو، انگشت به دهان نمانید!

زوجی بریتانیایی برای دومین بار صاحب دوقلوهایی با نژاد های متفاوت شده اند و پزشکان و متخصصان علم ژنتیک را شگفت زده کرده اند.
زوجی بریتانیایی برای دومین بار صاحب دوقلوهایی با نژاد های متفاوت شده اند و پزشکان و متخصصان علم ژنتیک را شگفت زده کرده اند.

تولد دوقلوها، انگشت به دهان نمانید!

دخترهای دوقلوی - لورن سفید پوست و هیلی سیاه پوست - دین دورانت و آلیسون اسپونسر زوج جوان بریتانیایی که در شهر منچستر در شرق بریتانیا زندگی می کنند در سال 2006 به دنیا آمدند.
این زوج، یک دهه بعد، در سال 2016، صاحب دوقلوهای دختر با نژادهای متفاوت شدند.
دکتر باربارا ادوارز، رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک مدرسه پزشکی دانشگاه هاروارد معتقد است:" تولد این گونه دوقلوها بسیار نادر است. یافته های ما نشان داده اند، در هر یک میلیون زوج سفید و سیاه پوست، یک زوج صاحب فرزندان سفید و رنگین پوست می شوند. "
در حالی که احتمالات نشان داده به دنیا آمدن دوقولوهایی با نژاد متفاوت تقریبا ناممکن است اما این زوج جوان بریتانیایی - دین دورانت و الیسون اسپونر - از احتمالات پیروی نمی کنند. اما آنچه سبب شده این زن و شوهر به تاریخ عجایب پزشکی بپیوندند تکرار به دنیا آوردن فرزندانی با نژادهای متفاوت است.
رنگ پوست و چشم برادر و خواهر بزرگتر دوقلوهای تازه به دنیا آمده که در سال ۲۰۰6 متولد شده اند نیز متفاوت است.
دین دورانت، پدر 33 ساله دوقلوها گفت:" شوکه شدم. توجیه این پدیده چندان ساده نیست. 
دین و الیسون معتقدند پزشک به آنها گفته هر دو جفت دوقلوها غیر همسان هستند. به معنای دیگر، از دو تخمک جداگانه بارور شده اند و عدم تشابه آنها غیر عادی نیست. اما پژوهشگران باور دارند داشتن دو جفت دو قلوی سیاه و سفید پوست شگفت آور و از عجایب پزشکی است.
دکتر سارا یارویس، محقق ارشد مدرسه پزشکی لندن نیز گفت:" به دنیا آوردن دوقلوهای غیر همسان هم به ندرت اتفاق می افتد، چه رسد به آن که از نژادهای گوناگون باشند."
او افزود:" نتایج تحقیقات گروه های مختلف پزشکی در دانشگاه های نیویورک، هاروارد، ییل و ژوهانسبورگ نشان داده، به دنیا آوردن دو قلوهای غیر همسان از پدر و مادری با نژاد های متفاوت بسیار نادر است."
منبع: نی نی پلاس