علائم کم شنوایی در کودکان، خودشو زده به کری؟

موم باقی مانده در کانال گوش که آن را مسدود می سازد، مشکل شایعی است که می تواند باعث اختلال شنوایی شود و زمینه ی عفونت گوش را فراهم کند.
موم باقی مانده در کانال گوش که آن را مسدود می سازد، مشکل شایعی است که می تواند باعث اختلال شنوایی شود و زمینه ی عفونت گوش را فراهم کند.

چه چیزی این شرایط را به وجود آورده است؟
جمع شدن موم در گوش مشکل رایجی است که می تواند در هر سنی اتفاق بیفتد. شایع ترین علت آن پاک کردن نامناسب گوش با گوش پاک کن یا ارزیابی های مکرر گوش است. علل شایع دیگر زمینه ژنتیکی برای تولد موم در گوش است که بیش از حد خشک یا چسبنده است می باشد. کودکان که از سمعک استفاده می کنند ممکن است مستعد جمع شدن موم در گوش به خاطر حضور مداوم سمعک باشند.

چه کاری می توان برای بهتر شدن آن انجام داد؟
درمان جمع شدن موم در گوش اغلب نیاز به پاک سازی موم اضافه با وسیله تراش گوش (ابزاری با حلقه در انتها) یا مکش دارد. در بعضی موارد که در آن فشرگی به پرده گوش بسط نیافته است، داروهای بدون نسخه مثل دبروکس می تواند استفاده شود. در کل شستشوی کانال گوش توصیه نمی شود، زیرا ممکن است دردناک باشد و می تواند منجر به عفونت کانال گوش شود.

آیا این شرایط، شنوایی کودک من را مختل می کند؟
جمع شدن موم در گوش باعث از دست دادن شنوایی طولانی مدت نمی شود. انسداد کانال گوش با موم می تواند منجر به از دست دادن قابل توجه شنوایی شود.

باقی ماندن موم در گوش چه خطراتی دارد؟
اگر این مشکل درمان نشود، موم فشرده شده در گوش می تواند منجر به عفونت کانال گوش شود. به صورت شایع تر حضور بیش از  حد موم گوش می تواند ارزیابی گوش را دشوار سازد.

Candling چیست و آیا برای این اختلال قابل استفاده است؟
Candling گوش درمان خانگی برای موم گوش اضافی و دیگر شرایط عمومی است. Candling با قرار دادن یک مخروط موم زنبور در مجرای گوش و روشن کردن انتهای باز آن انجام می شود. جریان هوای حاصل ایجاد شده توسط شعله موم و موارد دیگر را از گوش بیرون می کشند. هیچ مزیتی برای candling نشان داده نشده است. در واقع ممکن است به خاطر موم ذوب شده که پوست گوش خارجی را می سوزاند آسیبی ایجاد شود.

آیا اقدام پیشگیرانه ای که بتواند برای جلوگیری از عود مجدد این شرایط اتخاذ شود وجود دارد؟
کانال گوش برای خود پاک سازی طراحی شده است و موم گوش در این کار کمک می کند. به تنهایی موم گوش به صورت طبیعی راه خود را از کانال باز می کند و کثیفی جمع شده در کانال را با خود می برد. دستکاری موم گوش مثل تمیز کردن با گوش پاک کن یا ارزیابی مکرر گوش می تواند این جریان طبیعی را مختل کند. برای کودکان با تجمع مکرر موم گوش داروهایی مثل دبروکس می تواند به پیشگیری از تجمع کمک کند. اگر شستشوی موم گوش توسط پزشک لازم باشد، ویزیت های دوره ای برای پاکسازی می تواند مفید باشد.

چه نوع پیگیری در آینده لازم است؟
پیگیری برای کودکان با تجمع راجعه قابل توجه موم در گوش نوعا هر چهار تا شش ماه انجام می شود. اگر علائم (مثل از دست دادن شنوایی) عود کند، پیگیری زودتر لازم است.
منبع: نسخه