زمان تخمک گذاری زنان، چه موقع است؟

همچنان حجم خونریزیم کمه، ممکنه با این اوضاع باردار بشم؟ برای تعیین زمان تخمک گذاری...
سوال:
سلام، من پریودام نامنظم بود با قطره ویتاگنوس دوره های اخیرم، 31و 30و 32 روز شد. اما همچنان حجم خونریزیم کمه( قبلا 3 روز بود، الان دو روز شده، البته تا5 روز لک) این ماه اولین اقدامم بود که باردار نشدم، ممکنه با این اوضاع بارداربشم؟ قرصی هست برای تسریع بارداری؟ 

جواب:
از کیت ال اچ برای تعیین زمان تخمک گذاری استفاده کنید و در این زمان بصورت منظم یک شب در میان نزدیکی داشته باشید. داروهای محرک تخمک گذاری وجود دارد که تحت نطر پزشک میتوانید استفاده کنید. در ضمن تا یکسال باردار نشدن طبیعی است و نیاز به اقدام خاصی نیست.
منبع: تبیان