طولانی شدن دوره قاعدگی، راهکار

روز 22 پریودم است و خونریزی در حد روز 4ام دارم، مفنامیک اسید و ترانگزامیک جواب نداد.
سوال:
سلام. روز 22 ام پریودم است و خونریزی در حد روز 4ام دارم. مفنامیک اسید و ترانگزامیک جواب نداد. امروز روز 7 ام، یعنی 14 عدد پروژسترون خوردم ولی تاثیر ندارد. در سونو کیست نشان نداده. لطفا راهنمایی کنید. 

جواب:
باید به متخصص مراجعه شود تا ایشان قدم به قدم راهای تشخیص و درمانی را بکار ببرند. در سونو رحم بررسی شده است؟ سقط مطرح نبوده؟ فیبروم مطرح نیست؟ آندموتریوز مطرح نیست؟ عفونت لگنی چه طور؟
باید علت خونریزی اول تشخیص داده شود بعد درمان داده شود. بدخیمی ها هم می تواند این حالت را ایجاد کند باید مد نظر قرار گیرند.
آزمایش هورمونی لازم است انجام شود. در صورت اختلال هورمونی داروی هورمونی جواب خواهد داد. در خونریزی زیاد بادکش زیر سینه ها نیز مفید است.
منبع: تبیان