درمان انوس بسته در نوزادان

مشکل آنوس بسته نوزاد چیه؟ روند و زمان درمانش به چه شکل هست؟
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: مشکل آنوس بسته نوزاد چیه؟ روند و زمان درمانش به چه شکل هست؟ 
 
پاسخ دکتر شریفی، متخصص اطفال: مادر گرامی، آنوس بسته به معنای نداشتن مقعد است. این مسئله مادر زادی است و به دلیل اشکال در تکامل داخل رحم بوده که این شرایط به وجود آمده است. به اصطلاح، زمانی به نوزاد آنوس بسته گفته می شود که پوست قسمت مقعد بچه باز شده باشد. ممکن است مقعد بالاتر از جای اصلی تشکیل شده باشد. باید نوزاد دیده شده و بر اساس آن جراحی تجویز شود. این مشکل با عمل جراحی درست می شود. اگر سطحی یا پوستی باشد مقعد را درست می کنند. اگر هم بالاتر باشد با جراحی مشکل حل خواهد شد.