4695
کد: 149230
12 تير 1396 - 15:20
ویروس هرپس سیمپلکس یک DNA ویروس است. HSV براساس تفاوت‌های ایمونولوژیک و بالینی دو تیپ 1 و 2 وجود دارد.
ویروس هرپس سیمپلکس یک DNA ویروس است. HSV براساس تفاوت‌های ایمونولوژیک و بالینی دو تیپ 1 و 2 وجود دارد.
هرپس ویروس تیپ 1 مسؤول اکثر عفونت‌های هرپسی غیرتناسلی و ویروس تیپ 2 منحصر به عفونت دستگاه تناسلی می‌باشد.
90- 75 درصد افراد دارای آنتی‌بادی بر علیه ویروس هرپس تیپ 1 و 65- 35 درصد آنتی بادی بر علیه هرپس ویروس تیپ 2 هستند.

بالینی:
علایم بسته به وجود و فقدان سابقه‌‌ عفونت متغیر است. 

عفونت‌های ناشی از هرپس ویروس تیپ 2 می‌تواند به سه گروه زیر تقسیم کرد:
عفونت اولیه:
به دنبال دوره‌ کمون 6- 3 روز، بثورات پاپول مانند در ناحیه ژنیتال ایجاد می‌شود. که بعدا به وزیکول‌های دردناکی تبدیل می‌شوند. و درگیری سرویکس در عفونت اولیه شایع است. اما ممکن است از نظر بالینی آشکار نباشد. معمولا در عرض 4- 2 هفته تمام علائم برطرف می‌شود.
اپیزود اولیه نخستین:
عفونت اخیر با ویروس هرپس تیپ 2 در فرد با آنتی‌بادی بر علیه هرپس تیپ 1 باعث بروز ضایعات کم تعدادتر، تظاهرات سیستمیک کمتر، درد کمتر و مدت کوتاه‌تر دفع ویروس به علت درجاتی از ایمنی قبلی می‌شود.
عفونت‌های راجعه:
یک سوم عفونت‌های هرپس ویروس بدون عود هستند. 30 درصد تقریبا 3 عود در سال و یک سوم دیگر بیش از 3 عود در سال دارند در عود ضایعات در مقایسه با عفونت اولیه کم تعدادتر و دفع ویروس به مدت کوتاه‌تری وجود دارد.
تشخیص: 
تشخیص قطعی عفونت هرپس ویروس فعال براساس کشت سلولی است که می‌توان عفونت با تیپ 1 و 2 را از هم افتراق داد.
استفاده از PCR و جدا کردن DNA ویروس متد سریع‌تر و حساس‌تری برای تشخیص است. متد سرولوژی برای ارزیابی و افتراق عفونت اولیه از ثانویه با جدا کردن IgM آنتی بادی اختصاصی استفاده کرد.

درمان عفونت در حاملگی:
عفونت اولیه مادری با ویروس هرپس قبل از شروع زایمان معمولا جنین را مبتلا نمی‌کند.
افزایش میزان عفونت اولیه گزارش شده است. در مجموع عفونت داخل رحمی با عفونت با هرپس ویروس نادر است.
عوارضی همچون وزیکول و اسکار پوستی، درگیری چشمی، میکروسفالی و هیدروسفالی گزارش شده است. یک همراهی بین عفونت ویروس در سه ماهه‌ دوم و محدودیت رشد داخل رحمی گزارش شده است. 
درمان زنان حامله با عفونت اولیه هرپس در طول حاملگی برای کاهش طول مدت علائم به صورت زیر است:
آسیکلوویر خوراکی 400 میلی‌گرم سه بار در روز به مدت 10- 7 روز یا 
والاسیکلوویر خوراکی 250 میلی‌گرم در روز به مدت 10- 7 روز یا 
فامسیکلوویر خوراکی 1000 میلی‌گرم سه بار در روز به مدت 10- 7 روز

زنان با بیش از دو عود در سال کاندید برای پروفیلاکسی برای کاهش تعداد عود و شدت بیماری با یکی رژیم‌های زیر می‌باشند:
آسیکلوویر 400 میلی‌گرم دو بار در روز
والاسیکلوویر 100- 500 میلی‌گرم روزانه
فامسیکلوویر 250 میلی‌گرم دو بار در روز

عفونت نوزادی با ویروس هرپس:
بیشترین خطر عفونت هرپس در حاملگی ابتلای مادر حین زایمان و عفونت هرپس نوزادی است.
عفونت هرپس نوزادی یک مورد در 3500 زایمان اتفاق می‌افتد. خطر عفونت هرپس نوزادی در عفونت اولیه مادری 50 درصد است و در موارد عود عفونت 3 درصد است.
آکادمی متخصصین زنان امریکا توصیه به سزارین برای زنان با عفونت هرپس ژنیتال یا با علائم پرودرمال کاهش انسیدانس عفونت هرپس نوزادی می‌کند.
متأسفانه 85 درصد نوزادان با عفونت هرپس مادران آنها بدون علامت هستند. خطر عفونت نوزادی در موارد عفونت هرپس غیرژنیتال (ران، باسن) نادر است بنابراین سزارین برای این نمی‌شود.
طول مدت پارگی کیسه آب قبل از زایمان خطر عفونت هرپس نوزادی را افزایش می‌دهد به هر حال هیچ محدوده‌ زمانی برای پارگی کیسه آب وجود ندارد که بعد از آن سزارین فایده نداشته باشد. 
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: