بهبود روابط زن و شوهر، راهکارها

در مردان نداشتن یا کاهش قدرت یا هر رفتاری که این شائبه قوی نبودن را در آن ها ایجاد کند منجر به شرم می شود.
در مردان نداشتن یا کاهش قدرت یا هر رفتاری که این شائبه قوی نبودن را در آن ها ایجاد کند منجر به شرم می شود.
دکتر لیلا حیدری نسب، ‎روانشناس با بیان اینکه ‎وجود شرم در مردان و زنان، دلایل متفاوتی دارد، گفت: در مردها نداشتن یا کاهش قدرت یا هر رفتاری که این شائبه قوی نبودن را در آن ها ایجاد کند منجر به شرم می شود. در زنان معمولا احساس مسئولیت بیشتر و اینکه انگار آن ها هستند که در رابطه جنسی باید همه کاری انجام دهند و کامل باشند حس شرم ایجاد می شود؛ اما این شرم چه تاثیری بر روی چرخه جنسی می گذارد؟
وی با بیان اینکه شرم در اولین مرحله رفتار جنسی تداخل ایجاد می کند و باعث می شود در روند شروع رفتار جنسی اختلال رخ دهد، افزود: معمولا کسانی که شرمگینند و احساس شرم می کنند فاقد خیال پردازی های لازم برای ایجاد میل هستند. در مرحله میل، به خیال پردازی نیاز است. این خیال پردازی، روند طبیعی و بهنجاری است که در هر زن و مردی وجود دارد، اما برخی باورها و افکار بیمارگونه، مثل افسردگی و وسواس، ممکن است روی این خیال پردازی ها تاثیر بگذارند.
‎این روانشناس ادامه داد: از عوامل دیگری که روی این خیال پردازی تاثیر می گذارد حس شرم است. مرد یا زنی که شرمگین است در آن لحظه ای که می خواهد رابطه ای را آغاز کند بیش از آن چیزی که به احساسات بدنی مثبت خود بیندیشد و به اندیشه هایی که بتواند این خیال پردازی ها را بال و پردهد و آن را وارد مرحله میل کند دارد به افکار منفیی دامن می زند که در او ایجاد شرم می کنند
وی در ادامه گفت: بسیاری از خانم ها می گویند که مثلا من اگر خیلی راحت باشم با حجب و حیای زنانه جور در نمی آید و این نوع نیاز یا خواسته به هرحال، غیر منطقی است و ممکن است همسرم فکر کند که مردها باید خیلی تمایل به رابطه داشته باشند. این طرز فکر، میل را از همان ابتدا سرکوب می کند. پس آن شرم از همان ابتدا نمی گذارد میلی رخ بدهد.
حیدری نسب با بیان اینکه شروع میل در زن و مرد با تغییرات فیزیولوژیکی همراه است، افزود: اگر این تغییرات رخ ندهند اولین مرحله چرخه، دچار اشکال می شود. بنابراین، خود این مساله، بی میلی ایجاد می کند. برای مثال، زنانی هستند که به اصطلاح می گوییم سردمزاجند ولی از لحاظ علمی ما واژه سردمزاج نداریم، زیرا وقتی میگوییم زنی سردمزاج است یعنی مشکلی دارد و نمی تواند رابطه برقرار کند. درحالی که که امروزه اگر با زنی روبرو شویم که بی میلی جنسی دارد بخش مهمی از این علت شناسی میتواند به مرد برگردد.
وی با تاکید بر اینکه سردمزاجی در واقع یک معلول است و اگر علت را معلوم بکنیم این سردمزاجی هم از بین می رود، بیان کرد: وقتی حرف از سردمزاجی می شود انگار با موقعیت تغییرناپذیری مواجهیم. پس شرم در ابتدا بی میلی جنسی ایجاد می کند و زن و مرد را از هم فراری می دهد. در این موقعیت ها هر یک از زن و مرد، سعی می کنند دلایلی را به عنوان دلایل منطقی مطرح کنند و پشت آن ها پنهان شوند.
این روانشانس در پایان اظهارداشت: اگر مردی شرم زده باشد ممکن است با مطرح کردن خستگی یا استرس شغلی و موارد دیگر، خود را از زن دورکند و زن هم شاید با فرار و یا برقراری یک رابطه بسیار کوتاه و اندک و در حداقل زمان ممکن که میل مرد ارضا شود به این مساله تن بدهد. شمار خانم های این چنینی بسیار است که فقط به مرد توجه می کنند و به ارضای جنسی خود اهمیت نمی دهند.