تربیت صحیح کودک، حرف زشت یاد می گیره!

مسلما هنگامی که فرزندتان شروع به تقلید رفتار مثبت کودکان دیگر می نماید خوشحال خواهید شد.
مسلما هنگامی که فرزندتان شروع به تقلید رفتار مثبت کودکان دیگر می نماید خوشحال خواهید شد.
بسیاری از کودکان به بالا رفتن از سرسره ، تلاش برای مرتب کردن یک پازل یا شروع به گفتن واژه ی (( متشکرم)) بعد از اینکه کودک دیگری چگونگی انجام این کارها را به او نشان بدهد تشویق می شوند.
البته هنگامی که فرزندتان رفتارهای ناخوشایند همسالانش را تقلید می کند احتمالا خوشحال نخواهید شد.
اولین باری که فرزند دلبندتان غذایش را تف یا پرت می کند یا همبازیش را هل می دهد ممکن است بپرسید (( این کار را از کجا یاد گرفتی ؟)) و اگر بدانید او کودک دیگری را در حین انجام این کار مشاهده کرده است به خاطر آموختن این رفتار ناخوشایند به کودکتان به سرزنش کودک دیگر متمایل میشوید.
اگرچه این نظریه صحیح است که انجام رفتار نادرست کودک یکساله تان ناشی از مشاهده رفتار سایر کودکان است اما شما نمیتوانید او را از آموختن رفتارهایی که دوست ندارید برحذر بدارید.
برای کودک یکساله همیشه رفتارهای ناشایست عادی فراوانی وجود دارد که نمیتوانید همیشه برای فرزند خود سپری در مقابل آنها باشید .
اگر به میهمانی بروید و سایر کودکان کیک پرتاب کنند کودک شما نیز همین کار را خواهد کرد و اگر این رفتار را در میهمانی یاد نگیرد چند روز بعد در منزل خود کودک این کار را انجام خواهد داد.در این مرحله میتوانید به گونه ای واکنش نشان دهید که گویی او شخصا این رفتار را اختراع کرده است.
برای این نوع رفتارها محدوده معینی تنظیم کنید اما درباره ی اثرات منفی این اعمال نگران نباشید.
احتمالا در بین خانواده هایی که به عنوان دوستانتان از مصاحبت آنها لذت می برید خانواده هایی وجود دارند که با نظرات آنها درباره ی تعلیم و تربیت کودک موافق نیستید.
اگر دریافتید هر بار معاشرت با این خانواده ها موجبی برای سردرگمی کودکتان در مورد محدودیت های تنظیم شده برای او می شود ممکن است خودتان را در معرض آزمایشها و سوء رفتارهای زیادی قرار دهید.
کودکان بزرگتر میتوانند بیاموزند که خانواده های مختلف دارای قوانین متفاوتی هستند اما کودکان کم سن تر هنوز قادر به درک این مسئله نیستند.
چنانچه نمیتوانید بین خود و سایر والدین تعادلی برقرار کنید و کودک شما در رفتارش دچار مشکل شده است احتمالا مجبور میشوید تا مدتی از همراه بودن کودک به میهمانی ها خودداری کنید.
در هر صورت خانواده ی دیگر را به خاطر آموختن رفتار ناشایست به کودکتان سرزنش نکنید – او بالاخره این کارها را یاد خواهد گرفت.
به احتمال زیاد ممکن است پیش از اینکه بتوانید کودک خود را کاملا رام کنید ، او رفتار ناشایستی به کودکان دیگر نشان داده باشد که والدینشان از این بابت شما را ملامت می کنند.
کودک در تعامل با محیط و اطرافیان تحت تاثیر رفتارها و واکنش های دیگران قرار می گیرد و در واقع رفتارهای خوب و بد را آموزش می بیند. بسیاری از کودکان دست به الگوبرداری از رفتارهای دیگران می زنند. اگر این الگوبرداری و عمل به آن از نظر روانی به تخلیه کودک منجر شود و اضطراب کودک را کاهش دهد، آن رفتار را الگو قرار می دهد و تداوم می بخشد.
منبع: کودک آنلاین