حافظه زن باردار، متفاوت است؟

پژوهشگران استرالیایی، طی پژوهشی ادعا کردند پدیده “مغز کودک”، پدیده‌ای واقعی و قابل سنجش است.
یک پژوهش جدید، در حال انجام سنجش دیگری درباره پدیده‌ای به نام "مغز کودک” است که در آن زنان باردار، در مورد خود، حواس‌پرتی و کاهش حافظه را گزارش می‌دهند.
ادعا می‌شود این پژوهش، یک مورد را تایید کرده و و به همین دلیل پدیده "مغز کودک”، یک بیماری واقعی است. همچنین ادعا می‌شود که این پدیده، نخستین بار است که چگونگی تحت تاثیر قرار دادن عملکرد نواحی مغز را ورای بررسی حافظه به تنهایی، مورد بررسی قرار می‌دهد.
این پژوهش که به سرپرستی "ساشا دیویس” (Sasha Davies)دانشجوی دکترای "دانشگاه دیکن”(Deakin University) استرالیا در حال انجام شدن است، قرار است درستی پدیده مغز کودک و تنوع شدت آن در طول دوره بارداری را مورد بررسی قرار دهد.
دیویس و گروهش، داده‌های گردآوری شده از ۲۰ پژوهش متفاوت درباره چگونگی تغییر عملکرد مغز در اثر بارداری تحلیل کردند که منجر به دستیابی آنها به توانایی شناختی ۷۰۹ زن باردار و ۵۲۱ زن غیر باردار شد.
این گروه متوجه شد که زنان باردار در مقایسه با زنان غیرباردار، در وظایفی که حافظه، توجه، بازداری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را می‌سنجید، عملکرد بدتری داشتند و این تفاوت در انجام وظایف، طی سه‌ماهه آخر بارداری بیشتر می‌شد.
دیویس در گفتگویی اشاره کرد اگرچه تفاوتی میان این دو گروه وجود داشت اما زنان باردار هنوز در محدوده نرمال عمل می‌کردند.
به این معنا که ممکن است آنها به خوبی متوجه یک تغییر شوند و احساس کنند هوش و حواس شان کمتر از حد عادی جمع است اما احتمال داشتن تاثیر زیاد بر زندگی روزمره آنها بعید است.
آنها ممکن است متوجه شوند که وظایف معین نسبت به وظایف معمول، به تلاش ذهنی بیشتری نیاز دارند.
تایید وجود پدیده مغز کوچک با فهم مکانیزم ورای این پدیده، کاملا تفاوت دارد.
به گفته دیویس، برای رسیدن به این مرحله، پژوهش بیشتری مورد نیاز است اما کمی از نقاط شروع بالقوه را مشخص می‌کند.
یکی از این پژوهش‌ها، پژوهش سال ۲۰۱۶ است که تغییر در ساختار مغز در طول بارداری، به‌خصوص کاهش ماده خاکستری در نواحی مغز که با اطلاعات اجتماعی در حال آزمایش و عملکرد حافظه مرتبط هستند را نشان می‌دهد.
نکته دیگر، تغییرات بزرگ هورمونی، فیزیکی و روانشناسی مرتبط با بارداری هستند که می‌توانند الگوهای خواب، حالت و استرس را تحت تاثیر قرار دهند.
این پژوهش در مجله ” Medical Journal of Australia” به چاپ رسیده است.
منبع: کودک پرس