1680
کد: 167039
08 بهمن 1396 - 05:01
سن بارداری یا سن نوزاد بر اساس اولین روز از آخرین دوره قاعدگی محاسبه می شود.
سن بارداری یا سن نوزاد بر اساس اولین روز از آخرین دوره قاعدگی محاسبه می شود. از آنجایی که تاریخ دقیق لقاح هرگز نمی تواند مشخص باشد، برای محاسبه ی سن بارداری یا سن نوزادتان از اولین روز آخرین دوره ی قاعدگی تان استفاده می شود.

آخرین دوره قاعدگی
اگر خانمی پریودهای منظمی دارد و از اولین روز آخرین دوره ی قاعدگی اش نیز مطلع است، سن بارداری او از همین تاریخ محاسبه می شود. پس بهتر است بدانید که سن بارداری از اولین روز آخرین دوره ی قاعدگی یک خانم محاسبه می شود و تاریخ لقاح در این مسئله اهمیت ندارد.

سونوگرافی
سن نوزاد پس از آخرین دوره قاعدگی مادر حدود 5 یا 6 هفته محاسبه می شود. محاسبه ی سن نوزاد با استفاده از سونوگرافی دقیق ترین روش در اوایل بارداری هست اما در اواخر بارداری دقت آن کمتر می شود. بهترین زمان برای محاسبه ی سن بارداری با استفاده از سونوگرافی بین هفته ی هشتم و هجدهم بارداری است. همچنین دقیق ترین روش تعیین سن بارداری براساس اولین روز از آخرین دوره ی قاعدگی و تأیید آن با استفاده از آزمایش سونوگرافی است.

محاسبه ی تاریخ لقاح
در یک بارداری معمولی
برای زنانی که پریود آنها منظم است، لقاح به طور معمول حدود 11-21 روز بعد از اولین روز آخرین دوره ی قاعدگی اتفاق می افتد. بسیاری از زنان از تاریخ دقیق لقاح بی خبرند، زیرا اطلاع دقیق از زمانی که تخمک گذاری رخ می دهد کار دشواری است. از این رو، تاریخ دقیق لقاح آنها براساس اولین روز از آخرین پریود آنها فقط یک تخمین است.
موارد خاص
به طور معمول زنانی که با استفاده از روش های خاصی مثل لقاح مصنوعی (IVF) باردار می شوند تاریخ دقیق لقاح شان را می دانند.

تاریخ تخمینی زایمان
محاسبه تاریخ زایمان
براساس آخرین دوره ی قاعدگی، تاریخ تخمینی زایمان 40 هفته بعد از اولین روز پریود است. این مسئله فقط یک تخمین است چرا که فقط حدود 5 درصد از نوزادان در تاریخی تخمینی زایمان متولد می شوند.

مشکلات تعیین سن بارداری
آخرین دوره ی قاعدگی
محاسبه دقیق سن بارداری برای زنانی که پریود نامنظم دارند یا کسانی که اولین روز آخرین دوره ی قاعدگی شان را به خاطر نمی آورند، دشوار است. در این موارد، برای محاسبه ی سن بارداری آزمایش سونوگرافی مورد نیاز است.
رشد نوزاد
در بعضی موارد تعیین سن بارداری دشوار است زیرا نوزاد به طورغیرعادی خیلی بزرگ یا خیلی کوچک است. همچنین در بعضی از موارد اندازه ی رحم در اوایل بارداری یا ارتفاع رحم در اواخر بارداری با اولین روز از آخرین دوره ی قاعدگی برابر نیست. در این موارد نیز به دست آوردن سن دقیق بارداری دشوار است.
منبع: مادری
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: