نی نی بان نوزاد
تیزبینی به معنای میزان وضوح در دیدن چیزهاست. دید ۱۰/۱۰ طبیعی است. تیزبینی نوزادان بسیار ضعیف و شاید در حدود ۰۲۵ / ۰ باشد، ولی خیلی زود بهتر می‌شود.
تیزبینی به معنای میزان وضوح در دیدن چیزهاست. دید ۱۰/۱۰ طبیعی است. تیزبینی نوزادان بسیار ضعیف و شاید در حدود ۰۲۵ / ۰ باشد، ولی خیلی زود بهتر می‌شود به طوری که اکثر کودکان در ۱۶ هفتگی تیزبینی حدود ۱۰ / ۱ تا ۱۰ / ۴ دارند. از آن به بعد تیزبینی به‌طور یک‌نواخت پیش‌رفت می‌کند و در اکثر کودکان تا سن ده یا یازده سالگی به میزان ۱۰ / ۱۰ می‌رسد. بنابراین کودک نوزاد شما نمی‌تواند چیزهای خیلی دور را ببیند و احتمالاً دید او برای تشخیص یک شیء بلند در فاصله ۳ متری کفایت نمی‌کند، ولی از فاصله نزدیک به‌خوبی می‌بیند و می‌تواند چشم‌های خود را روی فاصله‌ای در حدود ۲۰ سانتی‌متر، که تقریباً فاصله معمول بین چشمان او و صورت شما در هنگام شیر خوردن است، تنظیم کند. اگر نوزاد شما قادر به دیدنتان باشد، تقریباً به‌طور قطع هنگام تماس چشمی خواهید دید که به شما توجه دارد.

سنجش بینایی نوزادی
روش آزمون
در حالی که انگشتان خود را در فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری چشم‌های کودک خود نگه داشته‌اید آن‌ها را در مقابل کودکتان تا حدود ۳۰ سانتی‌متری هر طرف سر او حرکت دهید.
پاسخ
کودک شما باید انگشتانتان را تا حدود ۱۵ سانتی‌متر از هر طرف خط وسط، تعقیب کند.

سنجش بینایی ۴ ماهگی
روش آزمون
در حالی که انگشتان خود را در فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری چشم‌های نوزاد خود نگه داشته‌اید آن‌ها را در مقابل کودکتان تا حدود ۳۰ سانتی‌متری هر طرف سر او حرکت دهید.
پاسخ
کودک شما باید انگشتانتان را در محدوده تقریباً ۴۵ تا ۶۰ سانتی‌متری تعقیب کند.

سنجش بینایی ۱۶ هفتگی
چشم‌های نوزادان غالباً هر یک به‌طور مستقل حرکت می‌کند ولی تا سن ۱۶ هفتگی دید دو چشمی ایجاد می‌شود، یعنی هر یک از چشم‌ها از حرکات چشم دیگر تبعیت می‌کند و کودک به‌تدریج دید سه‌بعدی پیدا می‌کند.
روش آزمون
یک شیء آشنا مثل شیشه شیر یا اسباب‌بازی به کودک خود نشان دهید که بخواهد آن را بگیرد.
پاسخ
وقتی چشمان کودکتان ثابت شدند، متوجه واکنشی در چهره او می‌شوید: خوش‌حالی با دیدن شیشه شیر یا کنجکاوی با دیدن اسباب‌بازی.
اقدام
اگر کودک شما به این طریق نسبت به مناظر جالب توجه واکنش نشان نمی‌دهد، با پزشک خود مشورت کنید.

سنجش بینایی ۱۲ هفتگی
روش آزمون
در حالی که انگشتان خود را در فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری چشم‌های کودک خود نگه داشته‌اید آن‌ها را در مقابل کودکتان تا حدود ۳۰ سانتی‌متری هر طرف سر او حرکت دهید.
پاسخ
کودک باید بتواند انگشتان شما را به طور کامل از یک طرف تا طرف دیگر تعقیب کند، طوری که چشمانش یک محدوده ۱۸۰ درجه را طی کند.
اقدام
اگر کودک شما تا سن ۱۲ هفتگی نمی‌تواند انگشتان شما را در این محدوده حرکتی تعقیب کند، بایستی با پزشک مشورت کنید.
 
سنجش بینایی ۲۰ هفتگی
روش آزمون
کودکتان را به پشت بخوابانید و ببینید می‌تواند دست خود را ببیند یا خیر.
پاسخ
کودک شما حرکات انگشتان خود را تماشا می‌کند و سعی می‌کند دستانش را به هم بچسباند که انگشتان دو دستش روی هم قرار بگیرند.

سنجش بینایی ۲۰ هفتگی
روش آزمون
کودکتان را به پشت بخوابانید و ببینید می‌تواند دست خود را ببیند یا خیر.
پاسخ
کودک شما حرکات انگشتان خود را تماشا می‌کند و سعی می‌کند دستانش را به هم بچسباند که انگشتان دو دستش روی هم قرار بگیرند.

سنجش بینایی ۲۴ هفتگی
روش آزمون
اسباب بازی های کودکتان را در یک طرف او بگذارید و ببینید آیا کودک‌تان به محرک‌های بصری که کمی خارج از دید مستقیم او هستند، پاسخ می‌دهد یا خیر.
پاسخ
کودکتان وضعیت خود را، با خم شدن به عقب یا پایین آوردن سر برای دید بهتر، طوری تنظیم می‌کند که بتواند اشیا را ببیند.
اقدام
اگر کودکتان این‌گونه رفتار نکرد بایستی با پزشک مشورت کنید.

سنجش بینایی یک سالگی
روش آزمون
برای آزمودن واکنش نسبت به حرکت، یک شیء را به سرعت در حوزه دید کودک خود حرکت دهید.
پاسخ
کودک بایستی بتواند شیء را که به سرعت حرکت می‌کند با چشمانش و بدون چرخاندن سر، تعقیب کند.
اقدام
اگر کودکتان شیء متحرک را تعقیب نمی‌کند، با پزشک مشورت کنید.
3295
کد: 167969
17 بهمن 1396 - 11:12
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: