پریچهر قنبری و فرزندانش، پسران شهاب در کالیفرنیا

پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی بازیگر سینما عکسی از خود و پسرانش در کالیفرنیا به اشتراک گذاشت.
نی نی بان گروه رسانه های اجتماعی: روز گذشته پریچهر قنبری همسر شهاب حسینی بازیگر سینما عکسی از خود و پسرانش در کالیفرنیا به اشتراک گذاشت. قنبری در متنی کوتاه همراه عکس نوشت: «من ندارم سرِ یأس با امیدی که مرا حوصله داد.»
پریچهر قنبری و فرزندانش، پسران شهاب در کالیفرنیا
تاریخ کناراین عکس نشان می دهد که مربوط به دی ماه سال گذشته است. شهاب حسینی در سال ۱۳۷۴ ازدواج کرد، فرزند اولشان به نام محمدامین در زمستان ۱۳۸۲ و فرزند دومشان به نام امیرعلی در تابستان ۱۳۹۰ به دنیا آمدند.
پریچهر قنبری با حسای کاربریparichehrghanbari_official@ فعالیت می کند.