مراقبت از فرزند دوم، آسان‎تر است؟

بسیاری از والدین عقیده دارند که مراقبت از بچه دوم آسان تر از بچه اول است. عوامل زیادی وجود دارد که نگهداری از بچه دوم را آسان می کند.
بسیاری از والدین عقیده دارند که مراقبت از بچه دوم آسان تر از بچه اول است. عوامل زیادی وجود دارد که نگهداری از بچه دوم را آسان می کند. بعضی از این عوامل مربوط به والدین و بعضی مربوط به فرزند است.
البته نمیتوان گفت که این امر همیشه صدق می کند بلکه گاهی ممکن است نگهداری از فرزند دوم دشوارتر باشد.
عواملی که در تربیت و پرورش فرزند دوم دخالت دارند به دو گروه تقسیم میشوند عوامل مربوط به والدین و عوامل مربوط به فرزند.
 
عوامل مربوط به والدین:
بعد از تولد فرزند دوم والدین برای نگهداری و تربیت این نوزاد صاحب تجربه کافی هستند که آن را از پرورش کودک اول خود به دست آورده اند. آنها می دانند که کی و چگونه باید نوزاد را شیر بدهند و چگونه پوشک او را عوض کنند یا او را به حمام ببرند.
والدین به این امر پی برده اند که خواسته ها و رفتار نوزاد پیوسته در حال تغییر است از این رو رفتار خود را متناسب با این تغییرات و  رشد کودک تنظیم می کنند.
آنها برنامه روزانه خود را طوری تنظیم می نمایند که روزانه چند ساعت از وقت خود را کنار کودکانشان باشند و برای پرورش آنها شیوه ای مناسب و مطلوب انتخاب می کنند. برخورد با مشکلات و کوشش در راه برطرف کردن آنها در مورد فرزند اول به پدر و مادر یاد می دهد تا عبور از این راه در مورد فرزند دوم برایشان آسان تر باشد.
با داشتن این تجربیات والدین میتوانند با خاطری آسوده کنار فرزندان خود باشند و از وجود آنها لذت ببرند. رفتار و تغییراتی که در فرزند اول باعث نگرانی والدین می شد معمولا در فرزند دوم عادی به نظر می رسد.
از این رو باید گفت که نگهداری از فرزند دوم آسان تر نیست بلکه والدین آن را دشوار به حساب نمی آورند. برخورد آرام والدین با نوزاد به او آرامش می دهد در حالی که برخورد عصبی و مضطرب با تحریک نوزاد او را ناآرام می سازد.

عوامل مربوط به فرزند :
والدینی که بیش از یک فرزند دارند از لحظه تولد فرزند دوم به این حقیقت پی می برند که کودکان با هم تفاوت هایی دارند.
بعضی از نوزادان رفتاری هماهنگ و قابل پیش بینی دارند و اگر نوزاد دوم دارای این خصوصیت باشد با نظم بهتری بار خواهد آمد زیرا زندگی خانواده تا حدی شکل گرفته است.
بچه ها معمولا علاقه زیادی به تماشای بازی برادر یا خواهر بزرگتر خود دارند و به این دلیل کودک دوم تا مدت زیادی به تماشای بازی بزرگترها سرگرم می شود و قرار و آرام می گیرد.
پیام های فرعی نوزاد دوم برای والدین آسان تر قابل دریافت و تشخیص است و نوزاد میتواند به کمک این پیام ها نیازهای خود را به اطلاع والدین برساند.شاید مهمتر از آنچه ذکر شد سرعت یادگیری و رشد نوزاد از راه مشاهده رفتار کودک بزرگتر باشد.
فرزند دوم از مشاهده رابطه فرزند اول با والدین و واکنش های آنها می فهمد که چه رفتاری مطلوب و چه چیز نامطلوب است و به این ترتیب مرز بین بایدها و نبایدها را زودتر از بچه اول یاد میگیرد.
 
تفاوت های فرزند دوم :
بچه های دوم متفاوت هستند و به علت این تفاوت ها تربیت و نگهداری از آنها ممکن است آسان تر یا دشوار تر باشد ولی در این نکته که با بچه های اول تفاوت دارند شکی نیست. این تفاوت را نباید تعارض یا تضاد به شمار آورد.
اگر شما واژه آسان یا دشوار را برای آنها به کار نبرید میتوانید برخورد خوب و مناسبی با آنها داشته باشید. نگهداری از فرزند دوم به علت تجربه ای که دارید برای شما آسان تر است و آرزو می کنید که این تجربه را در مورد فرزند اول می داشتید.
منبع: کودک آنلاین