بهره هوشی کودکان، چگونه محاسبه می شود؟

آی کیو ( I.Q ) نام دیگر بهره ی هوشی است. اغلب ، ولی نه همیشه ، امتیازی که فرد در تست هوش به دست می آورد.
آی کیو ( I.Q ) نام دیگر بهره ی هوشی است. اغلب ، ولی نه همیشه ، امتیازی که فرد در تست هوش به دست می آورد. توسط روانشناسان بهره ی هوشی نامیده میشود. پس آی کیو ، شاخص یا مقیاسی برای هوش است که از طریق آزمون ذهنی به دست می آید. میانگین آی کیوی افراد در حدود 90 تا 110 است.
در اینجا نحوه ی تعیین بهره ی هوشی فرد توسط یک روانشناس را توضیح می دهیم:
در ابتدا روانشناس تست لازم را به شخص ارائه می دهد و پس از ارزیابی امتیاز آن را مشخص می کند. گرچه این تست به طور کلی سختی های فراوانی دارد ، اما ترتیب پرسش ها به گونه ای است که هرچه شخص جلوتر برود، با پرسش های سخت تری رو به رو میشود.
شاید اولین سوالی که در این تست مطرح میشود ، این باشد که (( مجموع هفت پرتقال و سه پرتقال چند است؟)) شاید در ادامه سوال های سخت تری پرسیده شود مانند (( اگر پنج مرد بتوانند کار خاصی را طی ده روز انجام دهند ، بیست مرد طی چه مدتی میتوانند همان کار را انجام دهند؟)) از آنجا که پرسش ها به تدریج دشوارتر میشود میتوان از امتیازاتی که فرد به دست آورده است تشخیص داد که تا چه حد میتواند پاسخگوی بقیه ی سوال ها باشد.
پس روانشناس با دیدن امتیاز میتواند سن عقلی کودک را محاسبه کند. مثلا اگر یک دختر بچه ی شش ساله بتواند امتیاز مشابهی با میانگین کودکان هشت ساله بگیرد ، پس سن عقلی این کودک هشت سال است. به بیان دیگر توانایی عقلی این کودک به اندازه ی یک دختر بچه ی هشت ساله است  ، نه شش ساله.
اکنون آی کیو از طریق تقسیم کردن سن عقلی بر سن واقعی یا زمانی به دست می آید. اگر تام که هفت ساله است امتیاز میانگین کودکان هفت ساله را به دست آورد سن عقلی او (( هفت)) را بر سن واقعی (( هفت )) تقسیم می کنیم که حاصل عدد 1 است.
نتیجه هر چه باشد همیشه در عدد 100 ضرب می شود که در مورد تام بهره ی هوشی 100 به دست می آید. همان طور که مشاهده می کنید آی کیوی تام با میانگین بهره ی هوشی مطابق است. پس کودکی که آی کیوی 100 دارد طبیعی و متوسط است.
در اینجا میتوانیم ادعا کنیم که رشد عقلی کودک متناسب با رشد فیزیکی اوست. کودک شش ساله با سن عقلی هشت ، بهره ی هوشی 133 خواهد داشت و کودک ده ساله با رشد عقلی هشت ، آی کیوی 85 دارد.
آی کیو نشان دهنده ی نرخ رشد عقلی یک فرد است. در واقع همین فرمول برای محاسبه ی سرعت ما در خودرو استفاده میشود. سرعت از طریق تقسیم کردن مسافت بر زمان به دست می آید. در این مورد مسافت به مثابه تعداد مسائلی است که موفق به عبور از آنها شده ایم. زمان نیز تعداد سال هایی است که برای پاسخ دادن به مسئله صرف میشود.
هرچه سن کودک بیشتر باش انتظار میرود نمرات بالاتری به دست آورد؛ هرچند زمانی که این امتیازات بالاتر را بر سن او تقسیم می کنیم ، آی کیو نسبتا ثابت باقی می ماند که نشان دهنده ی نرخ رشد عقلی اوست.
کودکی که در شش سالگی دارای بهره ی هوشی 120 باشد ، به احتمال زیاد در هشت ، 9 و حتی 12 سالگی نیز به همین میزان بهره ی هوشی دارد. هرچند بهره ی هوشی می تواند تحت تاثیر عوامل زیادی قرار گیرد.
توصیه نمی کنیم که برای به دست آوردن ضریب هوشی کودکتان خود را دچار دردسر کنید؛ زیرا ممکن است برداشت های نامناسبی از آن صورت گیرد. قبلا گفته شد که آی کیو شاخص هوش است ، اما منظور این نیست که این شاخص لزوما شاخص خوبی برای تشخیص میزان با هوش یا کند ذهن بودن فرزندمان است.
روانشناسان هرگز بر مبنای بهره ی هوشی مطلق اظهار نظر نمی کنند ؛ کاری که تنها از والدین برمی آید. گرچه شاید درک بهره ی هوشی تا حدودی ساده باشد ولی در واقع مفهوم نسبتا فنی ای دارد و تفسیر آن باید به متخصص واگذار شود.
شاید دو کودک هم سن و سال پس از گذراندن تست های هوش فراوان از نظر بهره ی هوشی امتیازات مشابهی را به دست آورند اما نمیتوان گفت توانایی های این دو کودک نیز مشابه است. به همین دلیل تحلیل دقیق و تخصصی این امر باید به روانشناس واگذار شود.
منبع: کودک آنلاین