543
کد: 194047
06 اسفند 1397 - 14:08
ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)عامل سببی در ایجاد سرطان سرویکس است.
ویروس پاپیلومای  انسانی (HPV)عامل  سببی در ایجاد  سرطان سرویکس  است و  ویروس  هرپس  سیمپلکس  و کلامیدیا ، تراکوماتیس به عنوان  فاکتور  عمل می کنند  ویروس HPV  با واسطه  سرکوب ایمنی  در ایجاد  سرطان سرویکس  نقش دارد . عفونت HPV  عامل سببی برای کارسینوم  سنگفرشی  و ادنوکارسینوم  سرویکس  هر دو است .

سرطان سرویکس
HPV با مکانیسم  زیر سبب ایجاد  سرطان سرویکس  می شود :
    -واکنش متقابل پروتئین  ویروسی E6 با زن  سرکوبگر  P53، و مهار  P53  که سبب  وقفه  چرخه سلولی  و جلوگیری از  آپوپتوز (مرگ)  سلول ها می شود .
    -واکنش متقابل پروتئین ویروسی E7 با ژن  سرکوبگر  Rb و در نتیجه  مهارRb،  که باعث  از هم گسیختگی  فاکتور نسخه  برداری E2F  شده  و سبب تکثیر  و پرولیفراسیون  نامنظم  سلول ها می شود .
در واکسن HPV چهار ظرفیت Gardasil و دو ظرفیتی Cernarix  علیه  زیر گروه های  ۱۶ و ۱۸  توسط FDA تایید شده  است .
اثر بخشی  واکسن  چهار ظرفیتی Gardasil  پس از ۳  سال در زنانی  که تاکنکون  به زیر گروه های  ۱۶ و ۱۸  مبتلا  نشده اند  ۹۹ درصد  و در کسانی که  قبلا الوده  شده بودند  ۴۴ درصد  بود غربالگری با آزمایش  پاپ اسمیر  در زنان  واکسینه  طبق دستور  العمل باید  انجام شود .
 
ارزیابی
علائم بیماری
شایع ترین  علامت بیماران مبتلا  به سرطان سرویکس، خونریزی  واژینال است .  خونریزی  اغلب  به شکل پس  از  نزدیکی ، پس  از یائسگی  و یا خونریزی  نامنظم است  . ترشح  واژینال بدبو ، کاهش  وزن  و اوروپاتی  انسدادی  علائم  بیماری پیشرفته هستند .  در زنان بدون علامت  به طور شایع  سرطان سرویکس  در تست غربالگری  سیتولوژیک  کشف می شود . احتمال  منفی کاذب  بودن  تست  سیتولوژیک  در حضور  سرطان مهاجم ۵۰ درصد  است. بنابر این  در زنان  علامتدار  تست منفی  قابل اعتماد نیست .
در همه زنان مشکوک  به  به سرطان سرویکس جهت رد متاستاز معاینه فیزیکی  عمومی شامل  بررسی گره های  لنفاوی  قوی  ترقوه  ای زیر بغل  و کشاله ران الزامی است  .  بررسی و مشاهده  سرویکس  و فورنیکس  های واژن  ضروری است .
در حضور سرطان مهاجم ، سرویکس  معمولا سفت  و بزرگ است  این یافته  باید با آزمایشات  دیجیتال بررسی شوند . همچنین معاینه  رکتال در  تعیین قوام  و اندازه سرویکس  کمک کننده است .  در زنان یائسه  و یا در موارد  گسترش  بیماری  که فورنیکس  های واژن  مسدود شده اند  معاینه  رکتال تنها  راه تعیین  اندازه  سرویکس است .
در غیاب بیماری  ماکروسکوپیک انجام  معاینه  کولپوسکوپیک همراه  با بیوپسی  از سرویکس و کورتاژآنندوسرویکس  الزامی است  .  در صورت عدم تشخیص  قطعی  با استفاده از موارد فوق  انجام بیوپسی  مخروطی  یا کونیزاسیون  از سرویکس  توصیه می شود .

نتیجه گیری
هر گونه تردید  در مورد عمق  تهاجم  و یا ارتقا مرحله بالینی  تومور  به مراحل IA2 و یا IB1  بعد  از انجام بیوپسی ، انجام  کونیزاسیون  را الزامی  می سازد . در صورتی که در بیوپسی  سرویکس  تهاجم  بزرگ تر  از ۳ میلی متر  دیده شود  و یا در  دو نمونه  بیوپسی  با فاصله  ۷ میلی متری  کارسینوم مهاجم  دیده شود،  باید بدون تاخیر درمان شامل جراحی  رادیکال  یا پرتو درمانی  انجام شود .
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: