273
کد: 196031
11 فروردين 1398 - 11:23
خدمات کاردرمانی شامل تمرین درمانی،حرکت درمانی،بازی درمانی، گروه درمانی، ،ماساژ ،مشاوره کاردرمانی ، تمرینات حسی و آموزش اجرای فعالیتهای روزمره زندگی و نحوه مراقبت از خود است .

طبق تعریف کاردرمانی هنر بکارگیری فعالیت های هدفمند جهت دادن انگیزه کافی برای انجام و ادامه درمان و ارائه تمرینهای کاربردی مناسب است که به منظور پیشگیری از ناتوانی و حل مشکلات عملکردی و کسب حداکثر استقلال عملکردی افراد بکار می رود،این خدمات در محدوده مشکلات جسمی و روانی قرار دارند.پیشگامان این حرفه معتقد بودند که با استفاده همزمان از عضلات وذهن در فعالیتها ، سلامت و تمرینات و حتی کار می توان سلامتی افراد را تحت تاثیر قرارداد. هدف کاردرمانی به طور کلی جلوگیری از پیشرفت بیماری و باز گرداندن توانایی های از دست رفته تا حد امکان، جهت بازگشت بیمار به زندگی و سطح فعالیت قبلی است.

تفاوت کاردرمانی با رشته های دیگر
وجه افتراق و امتیاز کاردرمانی تاکید آن بر استفاده گسترده از "فعالیت هدفمند ” است. فعالیت هدفمند به فعالیتهایی گفته می شود که فرد به طور فعال در آن شرکت دارد. این فعالیت ها موجب هماهنگی سیستم های جسمی ، ذهنی ، عاطفی و شناختی شده ودر طی انجام آن توجه فرد معطوف به فعالیت است.

فعالیت هایی که برای درمان انتخاب می شوند :
هدف مشخصی دارند. منجر به افزایش مهارت های فردی و عملکردهای بیمار می شوند. مطابق با جنس ، سن ، علاقه و حرفه بیمار هستند باعث ایجاد حرکات و وضعیت های نادرست و نامطمئن نمی شوند. بیمار را در زمینه های مختلف جسمی و ذهنی مشغول می کنند. خدمات کاردرمانی شامل تمرین درمانی،حرکت درمانی،بازی درمانی، گروه درمانی، ،ماساژ ،مشاوره کاردرمانی ، تمرینات حسی و آموزش اجرای فعالیتهای روزمره زندگی و نحوه مراقبت از خود است .

چه کودکانی نیازمند خدمات کاردرمانی هستند؟
کودکان دچار فلج مغزی(CP)، تاًخیر حرکتیMotor Delay ، اختلال هماهنگی رشد(DCD)،اختلالات وبیماری های عصبی- عضلانی(مانند دیستروفی عضلانی،نوروپاتی،میوپاتی)،دررفتگی مادرزادی لگن(CDH)،تورتیکولی (کج گردنی مادرزادی)، آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب ،نقایص لوله عصبی مانند اسپاینابیفیدا،عوارض حرکتی ،بیماریهای متابولیک، کودکان با مشکلات تعادلی وتاخیری، مشکلات قدرت و تحمل عضلانی، کودکانی که به دلیل پوسچرنامناسب یاضعف عضلانی دچارکوتاهی شده اند .کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم،کودکان مبتلا به انواع اختلالات تحصیلی( یادگیری)، اعم از اختلال خواندن(Dyslexia)، اختلال نوشتن(Dysgraphia)، اختلال محاسبه( (Dyscalculiaو مشکلات دست خط ،کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه ،اختلال بیش فعالی کم توجهی (ADHD)،کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با عللی چون اختلالات متابولیسم مادرزادی مانند فنیل کتونوریا یا نقایص ژنتیکی( سندرم داون،سندرم لش نیهان،سندرم پرادرویلی،سندرم ویلیامز،سندرم xشکننده و…)، اختلالات یکپارچگی حسی(SID)و رفتارهایی‌چون‌ حس جویی‌و اجتناب حسی و…، اختلالات رفتاری مانند(پرخاشگری،لجبازی،بیقراری، وابستگی ،نافرمانی ،رفتارهای منفی و…)،اختلال هماهنگی رشد،اختلال در مهارتهای دستی(مانند دست نویسی ضعیف)،مشکلات هوشی و کم توانی ذهنی،فوبیا یا ترس شدید، مشکلات ارتباطی- اجتماعی، مشکلات اضطرابی و افسردگی، وسواس، ، کودکان با اعتمادبه نفس پایین، عدم کاربرد یکی از اعضای بدن و انکار عضو و…

اهداف کاردرمانی کودکان شامل چه مواردی است؟
تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن، چهار دست و پا رفتن، نشستن، ایستادن، راه رفتن و …)، تعدیل تون عضلانی، رفع وجلوگیری از بدشکلیهای مفصلی و جسمانی، تسهیل واکنشهای تعادلی وحفاظتی، مهار رفلکسهای غیرطبیعی موجود، ارائه ی مشاوره به والدین دررابطه باوضعیتهای صحیح وجلوگیری ازالگوهای غلط والگوهای درمان درمنزل، اعمال کشش روی عضلات کوتاه شده،کنترل و یادگیری حرکتی، آموزش مهارتهای روزمره زندگیADL ،بهبود مهارتهای حرکتی ظریف و درشت،مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس گوناگون، بهبود مهارت های شناختی (شامل: درک مفاهیم، توجه و تمرکز، حافظه، مهارت های حل مسئله و استدلال، تفکر انتزاعی و کارکردهای اجرایی و …)، بهبود مهارت های ادراکی و حسی (شامل: تصویر بدنی، ادراک بینایی، ادراک شنوایی و لامسه، پراکسیا یا برنامه ریزی حرکتی و …)،بهبود مهارتهای عاطفی (مانند کنترل هیجان)، تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و … ) ، رفع مشکلات رفتاری(افزایش تحمل کاری و دستور پذیری و کاهش لجبازی و …) آموزش مهارت های روزمره زندگی ،استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی ،آموزش مهارت های اجتماعی و گروه درمانی، آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک و….

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: