مصرف قرص پروژسترون، چرا خونریزی کردم؟

برای مرتب شدن عادت ماهانه سه ماه است که قرص پروژسترون مصرف میکنم.

 سوال مخاطب نی‌نی‌بان: برای مرتب شدن عادت ماهانه سه ماهه قرص پروژسترون میخورم از ۱۵ عادت هرسه ماه از ۱۲ عادت خونریزی کردم که با شروع قرص قطع شد علت خونریزی من چیست؟

 

پاسخ دکتر فریبا الماسی، متخصص زنان، استاد دانشگاه و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی:
دوست عزیز توصیه می شود جهت معاینه به متخصص زنان مراجعه کنید در ضمن یک سونوگرافی واژینال انجام دهید.