مصرف پماد در بارداری، آسیکلوویر مجاز است؟

هفته ششم بارداری هستم پماد آسیکلوویر مجاز است؟

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: در هفته ششم بارداری هستم،آیا میتوانم پماد آسیکلوویر موضعی برای دور دهان استفاده کنم؟

 
پاسخ دکتر نوشین نظری، متخصص زنان و زایمان: 
دوست عزیز اشکالی ندارد می توانید مصرف کنید.