نحوه رشد کودکان، سنین مختلف چگونه است؟

کودک دو ساله خیلی سرزنده و شاداب است. مدام در حال پریدن، رقصیدن، دست زدن، ورق زدن صفحه های کتاب و گاهی علاقه به پاره کردن آن دارد.

در این مقاله، قصد داریم رشد کودک را با توجه به سنی که دارند برای شما تعریف کنیم.

دو سالگی 
کودک دو ساله خیلی سرزنده و شاداب است. مدام در حال پریدن، رقصیدن، دست زدن، ورق زدن صفحه های کتاب و گاهی علاقه به پاره کردن آن دارد. پله های خانه را خودش به تنهایی بالا و پایین می رود در واقع، او روی پله ها می خزد. قاشق را به درستی می گیرد و به تنهایی می تواند غذا بخورد.
زبان و حرف زدن کودک ،نشان دهنده ی پیشرفت رشد کودک است. دایره ی لغات او در این سن باید ده برابر بیش تر از شش ماهگی او باشد و معمولا دویست و یا بیش تر از آن کلمه را می داند.
نامفهومی کلمات کودک در این سن تقریبا کم تر شده است. کودک در این سن می داند که زبان، راه ارتباطی انسان است تا حدودی می تواند جمله بسازد ولی جمله های او متشکل از دو یا سه کلمه است. کودک دو ساله ،هنوز مثل کودک یک ساله با خودش و رفتارهایش مشغول است.
در کنار این تغییرات، رفتار و حرکات دیگران برای او خیلی جالب به نظر می رسد. در زبان کودک کلمه هایی از جمله من، ما، پدر و مادر بیش تر به کار می رود. ضمیر ما، به طور نادر در کودکان زیر سه سال دیده می شود.
در این سن، بازی بیش ترین تاثیر را روی کودک دارد. حتی پنهان کردن اسباب بازی توسط کودک و سپس پیدا کردن آن (توسط کودک) نیز دیده شده است.

سه سالگی 
بعد از دو سالگی و در واقع در طول 2/5 سالگی، دوران منفی کودک شروع می شود. در این دوران کودک لجباز می شود و می خواهد که به تمام خواسته های او جواب مثبت بدهند و در صورت رد کردن خواسته های او پرخاشگر می شود. با گذشت 2/5 سالگی و وارد شدن کودک به دوران سه سالگی، دوران منفی تمام می شود و دوران مثبت کودک آغاز می شود. سختی ها از بین می رود و گوش دادن به حرف های تکراری و داستان های تکراری که قبل از سه سالگی برای کودک لذت داشت اکنون برای او اهمیت ندارد و این رفتار در این سن به ندرت دیده می شود.در سه سالگی کودک ضمیر ما را، بیش تر به کار می برد و راحت پله ها را بالا و پایین می رود، بهتر از دو سالگی می دود و می رقصد. می تواند نقاشی بکشد. نقاشی هایی که متشکل از چند خط است ولی نمی تواند یک انسان کامل را نقاشی کند. چون این اتفاق بعد از یک سال امکان پذیر است. کودک، می تواند کاغذ را تا کند ولی طوری که به او نشان می دهید نمی تواند مثل شما، تا کند. راحت می تواند دایره مثلث و مربع را تشخیص بدهد و معمولا در بازی های مربوط به این اشکال موفق می شود.
سرعت هوش کودک در این سن افزایش زیادی پیدا می کند و می تواند کلمه ها را به صورت واضح، بیان کند در واقع می تواند بعضی از کلمه ها را در ذهن خود طبقه بندی کند.
اسم اشیا و یا اعضای خانواده را اگر از او بپرسید، می تواند به درستی پاسخ شما را بدهد. کودکان در دو سالگی، کلمه ها را یاد می گیرند و در سه سالگی آن ها را به کار می برند. او در این سن آماده ی اجتماعی شدن است و سعی می کند خودش را برای دیگران خوب جلوه دهد. به این منظور اسباب بازی های خود را با دیگر بچه ها تقسیم می کند.
احساس ترس از غریبه ها در کودک از بین می رود و به جای آن ترس از تاریکی و تنهایی در او به وجود می آید که این امر موجب می شود کودک رویاهای ترسناکی ببیند و این یک اتفاق شایع است.

چهار سالگی
در فاصله ی زمانی بین سه تا چهار سالگی هم، پرخاشگری دیده می شود. در این سن نیز، نا امنیتی و بی اعتمادی مثل صفات منفی 2/5 سالگی در کودک ظاهر می شود. کودک نمی تواند راحت تصمیم بگیرد و در تصمیم گیری عذاب می کشد که این امر باعث به وجود آمدن حالت پرخاشگری در او می شود. کودک در این سن، می خواهد مستقل و تنها شود و به تنهایی کار های خود را انجام دهد از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است به گونه ای که می تواند روی یک پا، تا چند ساعتی بایستد ولی نمی داند آن قدر کوچک و ضعیف است که زود خسته می شود. برای گذشت این روز های سخت فقط، شش ماه نیاز است.
می تواند لباس های خود را به تنهایی و به صورت نامرتب بپوشد، می تواند کفش های خود را بپوشد ولی نمی تواند بند های آن را گره بزند. هنوز مثل سه سالگی قادر نیست کاغذ را به شیوه ی تا کردن شما تا کند. یک آدم را نقاشی می کند ولی با جزییات کامل نمی تواند نقاشی کند.

پنج سالگی
در کودکان پنج ساله، باید تعلیمات قبل از دوران مدرسه را دریافت کنند. به تنهایی می توانند مسواک بزنند. اشکال دایره و مثلث را می توانند روی کاغذ بکشند ولی در رسم مربع مشکل دارند. کودک چهار ساله بعد از رسم نقاشی می فهمد که چه چیزی کشیده است ولی کودک پنج ساله قبل از کشیدن نقاشی فکر می کند که چه چیزی را باید نقاشی کند. کودکان چهار ساله شمارش اعداد را تا حدود یک و دو می دانند ولی از پنج سالگی به راحتی می توانند تا ده حفظ کنند. اگر از او، سنش را بپرسید می تواند جواب دهد. حالتی را دارد که باید هر کار انجام شده را حتما به اتمام برساند.
در این سن کودک خیلی اجتماعی است و می خواهد اثرات مثبتی از خود در ذهن دیگران بر جای بگذارد. سعی می کند در کار های خانه، به خانواده کمک کند.اگر دوست ضعیف و یا خواهر، برادر کوچک تر از خودش داشته باشد از او حمایت می کند. بر عکس کودک چهار ساله، لجبازی نمی کند و رفتار او کمی شباهت به رفتار بزرگ تر ها دارد.

شش سالگی
در این سن، مهارت دستی کودک زیاد شده است. هم در بیرون و هم در خانه بازی می کند.
حس و حال بچه ها در این سن فرق دارد و نمی دانند خواسته های آن ها چه چیزی است. و مدام سعی می کنند چیز های جدیدی را کشف کنند زیرا بسیار کنجکاو هستند. پسران شش ساله بیش تر بازی در بیرون را دوست دارند و دختران بیش تر دوست دارند اوقاتشان را با بازی کردن با عروسک ها، سپری کنند. آن ها می توانند با تلفن حرف بزنند و مشکلاتشان را می توانند بیان کنند و اگر دردی در قسمتی از بدن حس کنند راحت تر با خانواده در میان می گذارند.
می توانندسمت چپ و راست خود را تشخیص دهند ولی در تشخیص طرف چپ و راست دیگران، اشتباه می کنند. در این سن نقاشی آن ها، بهتر از سال های قبل شده است و در هنگام ترسیم یک آدم دست و پای آن را می توانند نقاشی کنند. از رنگ آمیزی، لذت می برند ولی قلم را خوب به دست نمی گیرند. کودک شش ساله می تواند حرف های دیگران را برای خود تکرار کند و نسبت به دیگران شناخت پیدا کند. در رفتار اجتماعی، پرخاش گر است ،عجله می کند و صبر ندارد. کمک مادر به خود را رد می کند ولی در بیش تر مواقع به کمک مادر احتیاج دارد.

هفت سالگی
نسبت به شش سالگی ،کودک در این سن آرام تر است و اگر پسر باشد علاقه ی شدیدی به بازی فوتبال دارد.
کودک هفت ساله معمولا راحت حرف پدر و مادر را می پذیرد. می تواند در این سن تمرکز داشته باشد به همین دلیل شروع مدرسه در این سن برای کودک نتیجه ی مثبتی را در پی دارد. با خواندن و نوشتن درس، زبان و حرف زدن او نیز پیشرفت می کند. بیش تر کودکان هفت ساله علاقه ی زیادی به درس خواندن دارند.
کودک در این سن معمولا شاداب است و نسبت به شش سالگی دقت زیادی دارد و زودتر می تواند متوجه کار های خطرناک شود و از آن دوری کند. به عنوان مثال مثل شش سالگی بالای درخت نمی رود بلکه ابتدا بلندی درخت را از نظر می گذراند و سپس از سالم بودن شاخه ها اطمینان پیدا می کند تا بالا برود.

منبع: سیارک