318
کد: 209415
28 شهريور 1398 - 12:45
اثرات سیکل قاعدگی بر روی بعضی بافت ها غیر قابل بحث است.

در مقالات شواهدی دال بر این که در بیمارانی که تحت عمل آبدومینوپلاستی قرار می گیرند، ریسک خونریزی بیشتر و در حین و بعد از عمل در ارتباط با فازهای مختلف سیکل قاعدگی وجود داشته باشد، مشاهده نشده است.
Findikcioqlu و همکاران (4 مورد آبدومینوپلاستی را در بیماران زن گزارش کردند، آنها میزان خونریزی حین و بعد از عمل (تا 48 ساعت بعد از عمل) را اندازه گیری کردند. بیماران به سه گروه تقسیم شدند:
1. آن هایی که در فاز اطراف تخمک گذاری بودند (روز 8 تا 20 درکسانی که سیکل 28 روزه دارند.)
2. آن هایی که در فاز اطراف قاعدگی بودند. (روز 0تا 7 و 21 تا 28)
3. فاز یائسگی
افزایش قابل توجهی در میزان خونریزی این 3 گروه مشاهده نگردید و بنابراین نتیجه گیری کردند که تغییرات سیکل قاعدگی تاثیری بر روی نواحی که به هورمون های جنسی حساس نمی باشند (مانند شکم) ندارد. برخلاف نتایج بدست آمده در مطالعاتی که بر روی بافت پستان و مخاط بینی صورت گرفته است، اعمال جراحی شکمی بطور مستقیم تحت تاثیر سیکل قاعدگی قرار نمی گیرند.
مطالعه توسط Findikcioglu و همکاران قویاً مطرح کننده این نکته است که سیکل قاعدگی اثری در خونریزی حین و بعد از عمل در بیماران آبدومینوپلاستی ندارد. هر چند این مطالعه در تعداد کمی از بیماران انجام شده است و اطلاعات می بایست با مطالعات بیشتر و سایر نواحی آناتومیک که به هورمون های جنسی حساس نیستند تطابق داده شود. به طور مرسوم بعضی از جراحان از انجام جراحی در دوران قاعدگی خودداری می کنند، هرچند این مساله شخصی بوده و ممکن است این تصمیم براساس راحتی بیمار و ترجیح جراح گرفته شود.

اثرات سیکل قاعدگی بر روی بعضی بافت ها
اثرات سیکل قاعدگی بر روی بعضی بافت ها غیر قابل بحث می باشد. مطالعات موجود (و البته محدود) در مورد اثر سیکل قاعدگی بر روی خونریزی حین و بعد از عمل آبدومینوپلاستی ، ارتباط مستقیمی را نشان نداده است. قاعدگی کنتراندیکایسیونی برای جراحی نمی باشد و نبایستی بیماران را بر اساس سیکل قاعدگی از انجام آبدومینوپلاستی دلسرد کرد، در واقع نیازی برای به تعویق انداختن زمان انجام عمل آبدومینوپلاستی در دوران قاعدگی نیست.
هنگامی که این عمل همراه با سایر اعمال جراحی نظیر کوچک کردن سینه یا رنیوپلاستی انجام می شود، تنظیم زمان عمل جراحی در ارتباط با سیکل قاعدگی مدنظر قرار گیردتا از عوارض احتمالی دردسر ساز جلوگیری شود.
برای رسیدن به نتایج دقیق تر، لازم است مطالعات بیشتری در سایر نواحی بدن که به هورمون های جنسی حساس نیستند، انجام گیرد.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: