209
کد: 209980
03 مهر 1398 - 14:28
دوقلوهایتان در هر سنی که هستند از همین امروز به تقویت پیوندهای عاطفی خود با آن ها بپردازید.

دوقلوهایتان در هر سنی که هستند از همین امروز به تقویت پیوندهای عاطفی خود با آنها بپردازید. روابط خوب بی مقدمه (( پیش نمی آیند)) . کسانی که در هر رابطه ی بلند مدت سهمی دارند برایش تلاش می کنند.
از فرایند متفاوت دلبستگی به دوقلوها آگاه باشید . گامی به عقب بردارید و نگاه واقع بینانه ای به ارتباطتان با هر یک از دوقلوها بیندازید. از خود بپرسید که آیا هر کدام از این رابطه ها آنقدر که امکان دارد یا باید باشند. خوب هستند؟
به حرف های خودتان گوش کنید و ببینید چند بار از کودکان خود با القاب (( دوقلوها )) ، (( پسرها )) ، (( دخترها )) یا (( دختره و پسره )) یاد می کنید. آیا دچار تفکر واحد شده اید؟
آیا فقط یکی از دوقلوها را به اسم صدا می زنید و دیگری را به جنسیت یا (( او )) و حتی (( آن )) می خوانید که همگی نشانه ی دلبستگی ترجیحی است ؟
توجه خود را معطوف به پاسخ دادن به کودکی کنید که به او احساس نزدیکی کمتری دارید . آگاهانه سبک رفتار او را زیر نظر بگیرید و انواع نقشه ها را برای شرکت دادن او در ارتباطات خود بیازمایید.
ویژگی های مثبت این نوزاد یا کودک را فهرست کنید.
وقتتان را با عذاب وجدان بر سر احساس دلبستگی نامساوی تلف نکنید. عذاب وجوان انرژی ذهنی را به شکل بی ثمری خرج می کند. به خودتان تبریک بگویید که مشکل را شناخته اید و انرژی خود را برای ارتباط زیادتر با کودکی صرف کنید که کمتر به او دلبسته اید.
تا میتوانید تماس بدنی با هر کودک را از طریق ماساژ و بغل گرفتن هر دو – با هم یا جداگانه – افزایش دهید. با استفاده از آغوشی کودک ، کودکان دوقلو را به تناوب بغل کنید.
این کار تماس با کودک را بیشتر میکند و در عین حال دو دست شما را هم آزاد می سازد. از نظر کودکان نشستن در صندلی گهواره ای با مامان یا بابا از هر تابی که تا به حال اختراع شده بهتر است.
هیچ فرزندی هرگز برای ماساژ دادن ، در آغوش گرفتن و بوسیدن بیش از حد بزرگ نیست.
شاید بیش از سایر والدین به لوازم نوزاد وابسته باشید ولی همیشه ارزش استفاده از آنها را با استفاده ی نادرست یا استفاده ی بیش از حد از این لوازم که ارتباط والدین و دوقلوها را کم میکند بسنجید.
زمان تعویض پوشک ، شیردادن و استحمام را غنیمت بشمارید تا چند لحظه ای را با هر یک از کودکان تنها باشید. از تخیل خود استفاده کنید تا راههای (( دم غنیمت دانستن )) را در مورد کودکان بزرگتر بیابید.
وقتی چشم در چشم یکی از کودکان دوقلو دوختید در واقع با او تنها هستید ولو اینکه هر دو در آغوش شما باشند. چند دقیقه ای با یکی از کودکان دوقلو حرف بزنید ، حالات چهره و آوا سازی اش را تقلید کنید و بعد توجه تان را به کودک دوم معطوف کنید.
زمان زیادی را برای انتخاب نام کودکان دوقلویتان صرف کرده اید، پس از آنها استفاده کنید. هرگاه چشم در چشم یکی از آنها می دوزید نام او را تکرار کنید. هر کدام می آموزند که خاص بودن نام خود را درک کنند و بدانند که نام نشانه ی یگانه بودن است.
ابتدا به هر کودک و نه به دوقلوها پاسخ دهید. هر یک از آنها نیازهای خاص خود را دارند و این نیازها با گذشت زمان تغییر می کنند. هرگاه دچار تفکر واحد می شوید از خود بپرسید که اگر این دو کودک که تصادفا دوقلو شده اند به فاصله ی یک سال از یکدیگر به دنیا آمده بودند چگونه به آنها پاسخ می دادید.
در آن صورت دلواپس برابری نبودید و به هر کودک توجهی را که نیاز داشت ارزانی می کردید.
پیوندهای عاطفی که در دوره ی نوزادی شکل می گیرند شرایط یک عمر رابطه با هر کودک را تنظیم می کنند. همچون تمام روابط این پیوندها نیز اگر قرار باشد پایدار بمانند و حتی قوی تر شوند به طور مداوم نیازمند صرف وقت ، انرژی و تعهد شما هستند.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: