با کودک چگونه رفتار کنیم؟/ صدای دکتر

بچه ها به طور طبیعی مخالف گوش دادن نیستند؛ در واقع، یک نوزاد، یک سری صداها با زیر و بم خاص را ترجیح می دهد و به آنها عکس العمل نشان می دهد.

بچه ها به طور طبیعی مخالف گوش دادن نیستند؛ در واقع، یک نوزاد، یک سری صداها با زیر و بم خاص را ترجیح می دهد و به آنها عکس العمل نشان می دهد. اگر من با او لحن آرام مردانه صحبت کنم، ممکن است توجه کند، شاید هم توجهی نکند؛ اما هر نوزادی به سمت صدای مادرش برمی گردد.
دکتر محمد جواد ترکاشوند، روانشناس، اطلاعاتی را در مورد رفتار با کودک بیان می کند.


.اگر نتوانستید در کادر بالا پادکست را بشنوید، اینجا را کلیک کنید
منبع: رادیو ایران