281
کد: 214032
25 آبان 1398 - 21:57
نظم و ترتیب از امور بسیار مهم در زندگی فردی و اجتماعی است.

نظم و ترتیب از امور بسیار مهم در زندگی فردی و اجتماعی است. امروزه دغدغه ی بسیاری از مربیان و خانواده ها روشهای درمان بی نظمی کودکان است. آموزش نظم به کودک به یک برنامه منظم و روتین نیاز دارد تا کودک بتوانند مهارت خود انضباطی را کسب کند. برای حل مشکل بی انضباطی در کودکان قوانین شفاف و مشخصی را برای خانه وضع کنید.
نادیده گرفتن ارزش ها و ضابطه های مرسوم در خانواده یا محیط مدرسه
بهانه گیری، زود رنجی و حساس بودن
احساس حسادت و نا امنی
عصبی و پرخاشگر بودن
پر هیجانی
بی ارادگی در تصمیم گیری ها و ضعیف عمل کردن در اکثر مواقع
قبول نظم و ترتیب به سختی و دشواری

درمان بی نظمی کودکان
عوامل موثر در بی انضباطی در کودکان
مشکلات جسمانی و روانی
وجود تبعیض در خانواده و بی تفاوتی نسبت به خواسته های کودک
مشکلات اقتصادی و مالی
غیبت طولانی یکی از والدین
عدم وجود الگوی مناسب جهت پیروی کردن کودک از وی
افراط در محبت و توقع زیاد
رفتار و نگرش اولیای مدرسه
مربی و شیوه تدریس او
مشکلات یادگیری و مسائل مربوط به انجام تکالیف ( اکثراًشایع است)

آموزش نظم به کودک
درمان شلختگی و بی نظمی
راهکارهایی که والدین می توانند برای رفع بی انضباطی در کودکان شان انجام دهند:
شناخت عوامل مؤثر در پیدایش بی نظمی در کودک یا دانش آموز مثل: الگوی نامناسب، نبود والدین و …
عدم طرد کودک در خانه و مدرسه به علت بی انضباطی
عدم کاربرد الفاظی که خشم کودک را افزاش دهد.
مربیان و والدین باید اصل نادیده گرفتن ( تغافل) را در نظر گیرند.
نادیده گرفتن برخی موارد از بی انضباطی در کودکان می تواند سازنده تر از واکنش های منفی و نسنجیده باشد.
مقررات باید قابل فهم و ساده باشند.
درباره ی رفتار کودک و مسائل تحصیل او با اولیای مدرسه گفتگو کنید و سوال کنید آیا دانش آموز در همه ی کلاس ها این گونه رفتار می کند؟ آیا این مشکل به تازگی ایجاد شده یا بارها تکرار شده است ؟ یک برنامه ی زمانی طراحی کنید و نسبت به نتیجه ی پیشرفت کار کودک واکنش نشان دهید ( تداوم ای امر مهم است).
مربی می تواند از تشویق نامه به صورت کتبی برای انضباط کودک در مدرسه و خانه استفاده کند.
برای کودک توضیح دهید که چه انتظاری از او دارید و او چه باید بکند و پیامد های مثبت و منفی کار او را قبلاً تعیین کنید.
نظم آموزی به کودک را از کارهای بسیار کوچک شروع کنید. مثلاً جمع آوری اسباب بازی ها یا مرتب کردن فقط کمد لباس و …
والدین می توانند نظم آموزی به کودک را به صورت بازی یا مسابقه در خانه اجرا کنند. مثلاً مسابقه در خانه اجرا کنند. مثلاً مسابقه مرتب کردن بخشی از اتاق کودک به عهده ی خودش و قسمت دیگر بر عهده ی مربی یا مادر و پس از پیروز شدن کودک در مسابقه او را تشویق کنید.
هر گونه تلاش کودک را هر چند جزئی که حاکی از اجرای نظم باشد نادیده نگیرید و پاداش دهید.
استفاده از کتاب یا قصه خوانی برای کودک در مواردی انضباطی و عدم رعایت آن مفید خواهد بود.
برای درمان بی نظمی کودکان از سلب امتیازات استفاده کنید. رفتار درست و حاکی از انضباط امتیازاتی مثل: شرکت در تفریحات و برنامه های مورد پسند کودک، اما بروز رفتار نادرست باعث سلب این گونه امتیازات می شود.

مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: