بازی کودک با غذا/ ویدئو

در این ویدئو به این سوال پاسخ داده می شود که عادت به بازی کردن با غذا در کودکان را چگونه ترک دهیم؟

بازی‌کردن با غذا برای کودکان نوعی تفریح محسوب می‌شود اما والدین در چنین مواقعی از کوره در می‌روند و ظرف غذا را از مقابل کودک برمی‌دارند. متخصصان تغذیه معتقدند وقت‌گذرانی کودک هنگام غذا خوردن در حد معقول، طبیعی محسوب می‌شود. نباید کودک را وادار به خوردن سریع کرد، زیرا با ایجاد واکنش منفی، او را به وقت‌گذرانی بیشتر سوق خواهید داد.

برای آگاهی بیشتر از ترک عادت به بازی کردن با غذا در کودکان به سراغ دکتر علی فرجی متخصص کودکان و نوزادان رفتیم. از شما دعوت می کنیم ویدئو زیر را تماشا کنید. 


.اگر نتوانستید در کادر بالا فیلم را ببینید، از اینجا دانلود کنید