چگونگی تربیت اقتصادی کودک

به فرزندان خود آموزش دهید که هنر صرفه جویی کردن به آن ها در تمرین صبر کمک خواهد کرد.

پول، پاداشی است که برای سخت کوشی و یا استعداد هایمان دریافت می کنیم و این هزینه به ما برای زندگی بهتر کمک می کند. همه ما باید کیفیت زندگی خود را حفظ کنیم و روز به روز برای بهتر شدن آن تلاش کنیم. باید روش های هزینه کردن و سرمایه گذاری های هوشمندانه را یاد بگیریم. والدین امروزی این نیاز را درک می کنند و وقت خود را صرف آموزش هایی برای یاد دادن مهارت های پولی به فرزندان خود می کنند. از آغاز زندگی به فرزندان خود مهارت هایی را آموزش می دهند که به آن ها کمک می کند تا از نظر مالی مستقل باشند. بنابراین، برای والدین مهم است که در مورد پول به فرزندان خود بیاموزند تا از اشتباهاتی که خودشان زمانی انجام داده اند، خودداری نمایند. تحقیقات نشان داده است که کودکان از سن ۳ سالگی می توانند مفاهیم اساسی هزینه و پس انداز را یاد بگیرند. بنابراین، بسیار ضروری است که والدین از مراحل اولیه آموزش فرزندان خود، آموزش هایی را درباره مفاهیم اساسی مرتبط با پول شروع کنند.

به آن ها یاد دهید که پس انداز کنند
به فرزندان خود آموزش دهید که هنر صرفه جویی کردن به آن ها در تمرین صبر کمک خواهد کرد. شما با این کار به آن ها یاد می دهید که اگر چیزی را می خواهند برای رسیدن به آن نیاز دارند تا پول پس انداز نمایند. یادگیری مهارت های پولی در این سن باعث می گردد در آینده ماهیت ادراک مالی را بدانند. برای فرزندان خود قلکی تهیه کنید تا از آن برای پس انداز کردن پول های خود استفاده نمایند. این قانون را تنظیم کنید که هر هزینه ای را دریافت می کنند می توانند ۸۰ درصد آن را خرج نمایند و ۲۰ درصد آن را در قلک ذخیره کنند. با این روش، فرزند شما از کمک هزینه های خود بسیار عاقلانه استفاده می کند و در عین حال، پس اندازهای آن ها سبب می گردد از دستاوردهای خود احساس غرور کنند و زمانی که برای خرج کردن برنامه ریزی می کنند نسبت به آنچه خرج می کنند کاملا آگاهانه عمل نمایند.

چگونه پول خود را عاقلانه خرج کنند
طبیعی است که کودک شما بخواهد پول خود را صرف هر کاری که دوست دارد، کند. یک روش برای کنترل این است که به آن ها بگویید به محض اینکه چیزی را می خرند، دیگر نمی توانند آن را تغییر دهند و مجبور هستند آن چیز را نزد خود نگه دارند. خرج کردن عاقلانه، پایه و اساس مهمی برای فرزندان است. این عادت سبب می گردد تا قبل از خرج کردن در زندگی فکر کنند؛ که این یک صفت بسیار عالی در این عصر تورم می باشد. وقتی به فرزندان خود در مورد پول و مهارت های آن یاد می دهید در همان سنین پایین در مورد بانک ها، وام ها، بدهی ها، بهره و کارت های اعتباری نیز توضیح دهید. امروزه کودکان در مورد کارت های اعتباری به عنوان سحر و جادو فکر می کنند بنابراین، بسیار مهم است در مورد این کارت ها و چگونگی استفاده از آن ها آموزش دهید. شما تعجب خواهید کرد که کودکان شما تا چه حد باهوش هستند!
نحوه پیگیری هزینه ها
این روزها بسیاری از والدین، فرزندان خود را تشویق به نگه داری روزنامه ها می کنند؛ به همین روش می توانید فرزندان خود را ترغیب نمایید تا سابقه خرج کردن پول های خود را بنویسند و نگه دارند. این امر نه تنها به آن ها کمک می کند تا بدانند پول خود را کجا خرج کرده اند بلکه نشان می دهد که انتخاب آن ها عاقلانه بوده است یا خیر. در پایان هر ماه، با فرزندان خود بنشینید و در مورد هر درس پول که از هزینه کردن آن ها آموخته اید با آن ها صحبت کنید. وقتی کودکان تمایل بیشتری به پس انداز کردن دارند، آن ها را ترغیب نمایید؛ چرا که این عادت به پرورش هزینه های عاقلانه کمک می کند.

چگونه سرمایه گذاری کنند
بعد از درس صرفه جویی در هزینه ها، والدین باید بدانند که چگونه به فرزندان خود یاد دهند پول خود را سرمایه گذاری کنند. هر چه بزرگتر می شوند و قادر به درک مسائل پیچیده تر هستند، به آن ها بیاموزید که چگونه می توانند پول خود را برای کارها سرمایه گذاری کنند. با آن ها در مورد روش های مختلف سرمایه گذاری بحث کنید.

چگونه می توان درآمد کسب کرد
وقتی فرزند شما احساس می کند که کمک هزینه های شما مطابق با نیاز آن ها نیست، آن ها را ترغیب نمایید که برای حمایت از خودشان کار کنند. ایده های خلاقانه که در رابطه با کسب درآمد وجود دارد را به آن ها توصیه کنید. به عنوان مثال، اگر آن ها می خواهند اسباب بازی های قدیمی خود را بفروشند، در فروش به آن ها کمک کنید. اگر می خواهند به عنوان یک باغبان، آموزگار و غیره کار کنند آن ها را از صمیم قلب تشویق نمایید. شما مشاهده خواهید کرد که نسبت به پول هایی که از کار کردن به دست می آورند، محافظه کارانه تر عمل می کنند. وقتی به روش هایی برای آموزش راه های کسب درآمد به فرزندان خود فکر می کنید، مطمئن شوید که راه ها را برای هر نوع ایده باز گذاشته اید، این ممکن است یک گام سخت برای شما به عنوان والدین باشد اما به یاد داشته باشید که به نفع کودکان شما می باشد. اگر می خواهند هنر خود را بفروشند، به آن ها کمک کنید؛ اگر می خواهند با دوستان خود کاری انجام دهند اطمینان حاصل نمایید که این کار منطقی است و سپس اجازه دهید کارشان را انجام دهند.
شما به عنوان والدین باید بدانید که چگونه به فرزندان خود در رابطه با مسائل مرتبط با پول، به خصوص جنبه فنی آن توضیح دهید. اطمینان حاصل نمایید که از مراحل اولیه به فرزندان در مورد پول آموزش داده اید. زیرا، هرچه پایه ها قوی تر باشد خرج کردن عاقلانه تر صورت می گیرد.
اگر آن ها یاد بگیرند که از سنین پایین صرفه جویی نمایند، به آن ها کمک خواهید کرد از نظر مالی مستقل باشند. هنگامی که آن ها عادت به استقلال مالی کردند، از شما پولی نمی خواهند.

منبع: خانومانه