عمل خارج از رحم، جای بخیه سفت شده؟

خانم من عمل خارج از رحم باز انجام دادن، سمت راست شکمش بالای بخیه ها خیلی سفت شده.
سوال مخاطب نی‌نی‌بان: سلام 
خانم من عمل خارج ازرحم باز انجام دادن حدوپنجاه روز پیش قبلش امپول تزریق کردن ولی جواب نداد
بعدازبرداشتن بخیه هاش جای بخیه هاچرکی شدن نزدیک دوهفته طول کشید که تقریباخوب شدن
ولی سمت راست شکمش بالا بخیه ها خیلی سفت شده ؟
لطفا راهنمایی کنین
 
 
پاسخ دکتر فریبا الماسی، جراح و متخصص زنان زایمان و نازایی:
دوست عزیز بهتر است همسر شما توسط متخصص زنان معاینه و بررسی شوند. بدون معاینه نمی توان علت را تشخیص داد.