نوشیدنی‌های انرژی‌زا برای کودکان ممنوع می‌شود؟

برای مقابله با چاقی کودکان، قرار شده فروش نوشیدنی‌های انرژی‌زا به کودکان کمتر از ۱۶سال در «ولز» ممنوع شود.

نوشیدنی‌های انرژی‌زا برای کودکان ممنوع می‌شود؟

برای مقابله با چاقی کودکان، قرار شده فروش نوشیدنی‌های انرژی‌زا به کودکان کمتر از ۱۶سال در «ولز» ممنوع شود.
بر اساس خبرها بیشتر از یک کودک از هر چهار کودک در ولز هنگام شروع مدرسه ابتدایی دارای اضافه‌وزن هستند.
فعلا هیچ ممنوعیتی برای فروش این نوشیدنی‌ها به کودکان کمتر از ۱۶سال وجود ندارد.
مشابه این طرح در مناطق دیگر هم وجود داشته اما تصویب نشده. مثلا در انگلستان در سال 2018، طراحی برای ممنوعیت فروش نوشیدنی‌های انرژی‌زا برای افراد 18سال وجود داشت، اما به تصویب نرسید.
در سال 2019 مشابه همین طرح در اسکاتلند و این بار برای ممنوعیت فروش نوشیدنی انرژی‌زا به کمتر از 16سال مطرح شد، اما اجرایی نشد.
اما در بریتانیا، تعدادی از سوپرمارکت‌های بزرگ، فروش این نوشیدنی‌ها را برای کمتر از 16سال متوقف کرده‌اند.

برای مطالعه خبرهای بیشتر به بخش اخبار و ایونت ها سر بزنید.

الهام صالح