مهناز افشار هم شبیه ریحانه پارسا به سیم آخر زد!/ عکس های عجیب از خانم بازیگر

تصاویری از مهناز افشار منتشر شد که ژست های عکاسی ریحانه پارسا را تقلید کرده است.

مهناز افشار هم شبیه ریحانه پارسا به سیم آخر زد!

تصاویری از مهناز افشار منتشر شد که ژست های عکاسی ریحانه پارسا را تقلید کرده است.

مهناز افشار هم شبیه ریحانه پارسا به سیم آخر زد!
مهناز افشار بازیگر ایرانی که چند سالی در آلمان اقامت دارد، تصاویری را از خود در فضای مجازی منتشر کرد که این ژست های عکاسی شباهت زیادی به ژست های ریحانه پارسا دارد.

مهناز افشار هم شبیه ریحانه پارسا به سیم آخر زد!

 

آرام حسینی