مدلی که به خاطر ابروی متفاوتش به جشنواره کن دعوت شد!

سوفیا حاجی پانتلی مدل ۲۵ ساله بر روی فرش قرمز فستیوال فیلم کن ۲۰۲۳ حاضر شد.

این مدل به‌خاطر ابرویش به جشنواره کن راه پیدا کرد 

سوفیا حاجی پانتلی مدل ۲۵ ساله بر روی فرش قرمز فستیوال فیلم کن ۲۰۲۳ حاضر شد.

این مدل به‌خاطر ابرویش به جشنواره کن راه پیدا کرد 

این مدل به‌خاطر ابرویش به جشنواره کن راه پیدا کرد 

سوفیا مدل اهل قبرس به واسطه مدل خاص ابروهایش شهرت بسیاری بدست آورده و یکی از افراد فعال در زمینه مثبت نگری به بدن است و کمپین خودش به اسم “جنبش ابروهای پیوسته” را در این زمینه دارد.

منبع: برترین ها
آرام حسینی