پل‌های تاریخی، قربانیِ ناآرامی‌های اخیر

یادگاری نویسی یا وندالیسم یکی از آسیب‌های اجتماعی است که آثار تاریخی هیچ‌گاه از آن در امان نیستند. این رفتار نادرست مدت‌هاست پیکر بناهای تاریخی شهر اصفهان به ویژه پل‌های تاریخی را نشانه رفته است.

پل‌های تاریخی، قربانیِ ناآرامی‌های اخیر

به نقل از ایسنا: یادگاری نویسی یا وندالیسم یکی از آسیب‌های اجتماعی است که آثار تاریخی هیچ‌گاه از آن در امان نیستند. این رفتار نادرست مدت‌هاست پیکر بناهای تاریخی شهر اصفهان به ویژه پل‌های تاریخی را نشانه رفته است. سی و سه پل در نا آرامی‌های اخیر باز هم با این مشکل مواجه شد.

پل‌های تاریخی، قربانیِ ناآرامی‌های اخیر

دیوارنویسی در مرحلۀ نخست و در ادامه استفاده از رنگ‌های گرم با هدف پاک کردن دیوارنویسی‌ها، تخریب در این بنا را تشدید می‌کنند، اما به نظر می‌رسد حتی میراث فرهنگی هم هنوز راهی علمی و اصولی برای جلوگیری از بروز این اتفاقات در بناهای تاریخی اصفهان ندارد!

پل‌های تاریخی، قربانیِ ناآرامی‌های اخیر


بیشتر بخوانید:با رمانتیک‌ترین شهرهای جهان آشنا شوید!


منبع: ایسنا
سمانه امیری