جداشدن همسران در این کشور فقط با 3 بار تکرار کلمه طلاق

در این کشور مردان می‌توانند با تکرار کلمه «طلاق» برای سه بار چه به صورت رو در رو و چه با استفاده از تلفن از زنان خود جدا شوند.
در این کشور مردان با تکرار کلمه طلاق برای 3 بار از همسرشان جدا می شوند!
به نقل از سایت طلا: در این کشور مردان می‌توانند با تکرار کلمه «طلاق» برای سه بار چه به صورت رو در رو و چه با استفاده از تلفن از زنان خود جدا شوند. افزایش موارد طلاق میان خانواده‌های تاجیکستانی به یکی از معضلات اجتماعی در این کشور تبدیل شده است. بیشتر زنان تاجیکی مجبور هستند تا مسوولیت نگه‌داری از فرزندانشان و انجام امور خانه را به تنهایی بر دوش بگیرند؛ چرا که همسرانشان برای کار به روسیه مهاجرت می‌کنند؛ اما معضل طلاق نیز بار سنگینی را بر دوش آنان قرار می‌دهد.
در این کشور مردان با تکرار کلمه طلاق برای 3 بار از همسرشان جدا می شوند!
افزایش موارد طلاق نه تنها مشکلاتی را برای زنان این کشور بوجود می‌آورد، بلکه موجب می‌شود تا فرزندانشان نیز به دلیل دور بودن از پدر افرادی افسرده و عصبانی شوند.
در کشور تاجیکستان مردان می‌توانند با تکرار کلمه «طلاق» برای سه بار چه به صورت رو در رو و چه با استفاده از تلفن از زنان خود جدا شوند. سال گذشته کمیته امور مذهبی این کشور این رسم را غیرقانونی اعلام کرد؛ اما همچنان بیشتر مردان به این شیوه به طلاق همسرانشان اقدام می‌کنند.
در این کشور مردان با تکرار کلمه طلاق برای 3 بار از همسرشان جدا می شوند!
«گلهومر» 33 ساله گفت: پس از اینکه همسرم من را طلاق‌ داد مجبور شدم به همراه چهار دخترم و خانواده برادرم در یک اتاق زندگی کنیم چرا که توانایی تأمین یک خانه مستقل را نداشتم. همسرم برای کار کردن به روسیه رفته است و تمامی درآمد خود را برای خانواده‌اش می‌فرستد. او از پشت تلفن من را طلاق داد.
در این کشور مردان با تکرار کلمه طلاق برای 3 بار از همسرشان جدا می شوند!
گلهومر همچنین گفت: همسر بیشتر زنان این منطقه مهاجر هستند و پس از رفتن به روسیه به راحتی همسرانشان را طلاق می‌دهند. آمارهای دولتی این کشور نشان می‌دهد که طی سال جاری نرخ طلاق 14.3 درصد افزایش یافته است و زنان تنها از راه جمع‌آوری پنبه در مزارع تاجیکستان امرار معاش می‌کنند.
منبع: سایت طلا
مریم علینژاد