کچوییان: ساپورت پوشیدن از لخت شدن بدتر است!

محمدحسین کچوییان چهره نزدیک به جریان تندرو و جبهه پایداری در برنامه تلویزیونی به اعتراضات مردمی و سلبریتی ها حملات تندی کرده است.
کچوییان: ساپورت پوشیدن از لخت شدن بدتر است!
به نقل از برترین ها: محمدحسین کچوییان چهره نزدیک به جریان تندرو و جبهه پایداری در برنامه تلویزیونی به اعتراضات مردمی و سلبریتی ها حملات تندی کرده است.
کچوییان: ساپورت پوشیدن از لخت شدن بدتر است!
بخشی از اظهارات محمدحسین کچوییان در یک برنامه تلویزیونی را منتشر کرده که در آن تحلیل های تند و عجیبی از اعتراضات مردمی کرده و ضمن آن به هنرمندانی چون ترانه علیدوستی و نوید محمدزاده حمله کرده است.
کچوییان: ساپورت پوشیدن از لخت شدن بدتر است!
در بخشی از این مطلب آمده است؛ شما به توئیت‌ها نگاه نکنید. اندیشکده استنفورد و مجموعه‌های خودمان تحقیقاتی کرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که ابزار، دست پنتاگون است. این تحقیق، آمار می‌دهد که چقدر علیه روسیه و چین عمل کرده‌اند. بعد می‌گوید در دنیا سیصد و اندی توئیتریست داریم. ظرف چند روز در ایران، چهارصد هزار نفر، 117 میلیون توئیت زده‌اند که اکثرشان بیرون از ایران هستند. ایران، جزو کمترین توئیترنویس‌هاست.
کچوییان: ساپورت پوشیدن از لخت شدن بدتر است!
ترانه علیدوستی یا دیگری که در کن،همسرش را می‌بوسد و در جواب اعتراض می‌گوید همسرم بود. اینها می‌خواهند جامعه را ویران کنند. دنبال لخت شدن هستند. فکر می‌کنند ساپورت از لخت شدن بهتر است، اما بدتر است. غرب با همین چیزها ویران شده‌ است. اینها می‌گویند شعار ما، «زن، زندگی، آزادی» است، اما با عرض معذرت از تمام انسان‌های صادق، شعارشان، «زن، فحشا، هرزگی» است.
کچوییان: ساپورت پوشیدن از لخت شدن بدتر است!
می‌گویند شعار ما «مرد، میهن، آبادی» است، اما درواقع شعارشان، «مرد، بی‌ناموسی، شهوت‌رانی» است. در کلاب‌هاوس می‌گویند به مغازه‌دارها فحش بدهید. به آنها بگویید پفیوز. فحش، ابزار خوبی برای مبارزه است. کجای عالم شما دیده‌اید یک جنبش انسانی و درست، چنین رهبرانی داشته باشند. یک مشت نخودمغز بیمار بدبخت!
مریم علینژاد