ترفندهای ساده ایجاد چال گونه در خانه

چال گونه فرورفتگی‌ کوچکی در قسمت گوشتی گونه است. این چال نتیجه یک تغییر شکل جزئی عضلانی است که باعث می‌شود پوست گونه در حین حرکت محکم کشیده شود و شکاف‌های خارجی ایجاد کند. این ویژگی معمولاً یک ویژگی ارثی ژنتیکی است.

برای خودتان چال گونه ایجاد کنید

به نقل از مجله دلتا: چال گونه فرورفتگی‌ کوچکی در قسمت گوشتی گونه است. این چال نتیجه یک تغییر شکل جزئی عضلانی است که باعث می‌شود پوست گونه در حین حرکت محکم کشیده شود و شکاف‌های خارجی ایجاد کند. این ویژگی معمولاً یک ویژگی ارثی ژنتیکی است.

ترفندهای ساده برای ایجاد چال گونه

ایجاد چال گونه در خانه می‌تواند یک کار هیجان‌انگیز باشد که باعث زیبایی شما می‌شود. افرادی که بدون چال گونه طبیعی متولد می‌شوند، می‌توانند با موفقیت از طریق روش‌های مختلف از ساده (آرایش) تا شدید (جراحی) این چال زیبا را برای خود ایجاد کنند.

برای خودتان چال گونه ایجاد کنید

ایجاد چال گونه در خانه

  • برای ایجاد چال گونه در خانه لب‌هایتان را جمع کنید و گونه‌هایتان را بمکید. برای شروع تمرین ماهیچه‌های گونه‌تان را در وضعیتی قرار دهید که انگار یک لیمو یا یک چیز فوق‌العاده ترش خورده‌اید.

برای خودتان چال گونه ایجاد کنید

  • همچنین برای ایجاد چال گونه در خانه تورفتگی‌ها را فشار داده و نگه دارید. نواحی روی گونه‌های خود را که عمیق‌ترین فرورفتگی‌ها هستند، پیدا کنید.دبا استفاده از هر دو انگشت اشاره این نقطه را به‌آرامی روی هر دو گونه نگه دارید. هنگام آماده‌شدن برای حرکت‌دادن دهان، انگشتان خود را محکم روی این نقاط ثابت نگه دارید. اگر راحت‌تر هستید، می‌توانید این نقاط را با انگشت شست یا انتهای گرد مداد نگه دارید.

برای خودتان چال گونه ایجاد کنید

برای ایجاد چال گونه در خانه لبخند بزنید و در صورت لزوم انگشتان خود را تغییر دهید. به‌تدریج حالت خود را به‌صورت پوزخندی گسترده کاهش دهید و انگشتان خود را روی همان نقاط صورت خود ثابت نگه دارید. لبخند شما باید گشاد و دهان باز باشد، زیرا معمولاً زمانی که فردی لبخند نسبتاً گشاد دارد، چال طبیعی ظاهر می‌شود. اکنون انگشتان شما باید در نزدیکی گوشه‌های لبخند قرار گیرند، جایی که در صورت داشتن فرورفتگی، به طور طبیعی ایجاد می‌شود.
برای خودتان چال گونه ایجاد کنید

  • برای ایجاد چال گونه در خانه فشاردادن را برای ۳۰ دقیقه یا بیشتر ادامه دهید. برای اینکه گونه‌های خود را طوری آموزش دهید که چال گونه ماندگارتری ایجاد کنند، باید حداقل ۳۰ دقیقه این فرورفتگی‌ها را محکم نگه دارید. 

برای خودتان چال گونه ایجاد کنید

  • روزانه تکرار کنید. تمرینات ۳۰ دقیقه‌ای گودی را به‌صورت روزانه به مدت چند هفته ادامه دهید. اگر یک ماه بگذرد و هنوز گودی ماندگاری ایجاد نکرده باشید، ممکن است بخواهید ادامه دهید. ازآنجایی‌که این تکنیک توسط شواهد علمی پشتیبانی نمی‌شود، اگر در نهایت موفق نشدید، ممکن است به‌سادگی برای شما کارساز نباشد.

بیشتر بخوانید:چند روش ساده و راحت که گونه‌هایتان را برجسته می‌کند!


سمانه امیری