اعتراض حامیان حقوق حیوانات به لباس کایلی جنر در هفته مد و پاریس

تصاویری از کایلی جنر در نمایش Schiaparelli در هفته مد لباس در پاریس - ۰۱/۲۳/۲۳. را ببینید

عکس‌های جنجالی کایلی جنر در هفته مد پاریس

به نقل از برترین‌ها: تصاویری از کایلی جنر در نمایش Schiaparelli در هفته مد لباس در پاریس - ۰۱/۲۳/۲۳. را مشاهده می کنید. استفاده از "سر شیر" در این لباس در هفته مد و پاریس مورد انتقاد قرار گرفته است. 

عکس‌های جنجالی کایلی جنر در هفته مد پاریس

عکس‌های جنجالی کایلی جنر در هفته مد پاریس

609
کد: 233137
مشاوره ویدیویی
ارسال نظر
*پر کردن قسمت هایی که ستاره دارد ضروری است.
captcha