اولین عکس از فرزند ثروتمندترین بازیگر زن منتشر شد!

شات‌های پاریس هیلتون مدل، خواننده و وارث هتل های زنجیره ای هیلتون دنیا همراه همسرش کارتر ریم و عکس پسر تازه متولد شده شان (از طریق رحم جانشین) روی جلد شماره جدید مجلهGlamour منتشر شد.

شات‌ِ جذاب خانم بازیگر ثروتمند به همراه نوزادش

به نقل از برترین‌ها: شات‌های پریس هیلتون مدل، خواننده و وارث هتل های زنجیره ای هیلتون دنیا همراه همسرش کارتر ریم و عکس پسر تازه متولد شده شان (از طریق رحم جانشین) روی جلد شماره جدید مجلهGlamour منتشر شد.

شات‌ِ جذاب خانم بازیگر ثروتمند به همراه نوزادش

منبع: برترین ها