سوپر مدل آمریکایی با حجاب کامل روی فرش قرمز کن 2023 رفت! + عکس

حجاب حلیمه عدن، سوپر مدل آمریکایی در جشنواره کن 2023 سوژه شد.

سوپر مدل آمریکایی با حجاب کامل روی فرش قرمز کن 2023 رفت! + عکسحلیمه عدن مدل سومالیایی-آمریکایی در جشنواره کن 2023 شرکت کرد. استایل این مدل محجبه زن معروف را می بینید.

سوپر مدل آمریکایی با حجاب کامل روی فرش قرمز کن 2023 رفت!

سوپر مدل آمریکایی با حجاب کامل روی فرش قرمز کن 2023 رفت! + عکس

سوپر مدل آمریکایی با حجاب کامل روی فرش قرمز کن 2023 رفت! + عکس

حلیمه عدن کیست؟

حلیمه عدن (متولد ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۷) یک مدل سومالیایی-آمریکایی است. او مدل معروف باحجاب است که به عنوان مدل IMG شناخته شده است. حلیمه طی اتفاقی غیر قابل منتظره به دنیای مد پشت کرد دلیل او برای اینکار لباس های نامتعارفی بود که از نظر خودش‌با اعتقادات مذهبی خودش دخلی نداشت پس بعد چهار سال فعالیت موفق از دنیای مد کناره کشید. اما سرانجام حلیمه عدن با حجاب به دنیای مدلینگ بازگشت.